Domov
ČLANI A OSVOJILI POKAL V TUJINI - SV. IVAN ZELINA na HRVAŠKEM
Ponedeljek, 03 April 2017

Člani A PGD Zagradec pri Grosupljem so se v nedeljo, 2. aprila 2017, udeležili mednarodnega gasilskega tekmovanja v mestu Sveti Ivan Zelina (med Zagrebom in Varaždinom), ki je potekalo za memorial tamkajšnjega uglednega gasilca Milana Pažića.

Naši člani so nastopili v hitrem spajanju sesalnega voda in med 18 ekipami iz Hrvaške in Avstrije dosegli 3. mesto.

Le-tega se je iz Slovenije udeležila tudi ekipa članic PGD Ivančna Gorica, s katerimi dobro sodelujejo in navijajo drug za drugega, ki je prav tako dosegla lep uspeh.

Hkrati je na zunanjem poligonu potekalo tudi prestižno tekmovanje Fire Combat ZELENI PLAMEN. Sicer pa je prireditev trajala kar dva dni, 1. in 2. aprila pod imenom VATROGASNI VIKEND U ZELINI 17.

Skratka: Tudi gasilstvo NE POZNA MEJA, slovenski člani in članice pa so se ponosno slikali skupaj s slovensko zastavo in tamkajšnjim vodjem tekmovanja! 

Pa še nekaj utrinkov iz in o tekmovanju:

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1331430860258534&set=pcb.1331430886925198&type=3&theater

https://www.facebook.com/radiozelina/photos/a.133085140176378.30563.131967706954788/806741786144040/?type=3&theater

http://vatrogastvo.hr/najava-5-vatrogasni-vikend-u-zelini-17/

https://www.facebook.com/paukovec3/photos/a.1854541638148406.1073741829.1852715218331048/1881818035420766/?type=3&theater

https://www.facebook.com/dvd.zelina/photos/pcb.2084893501738219/2084893415071561/?type=3&theater

POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2016
Sreda, 29 March 2017

Društvo je bilo ustanovljeno leta 1946. V vseh teh letih je v skladu s statutom skrbelo za varnost pred požari in drugimi nevarnostmi. Društvo uresničuje naloge kot jih določajo Statut PGD Zagradec pri Grosupljem, Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o gasilstvu, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami in drugi podzakonski akti.

Vodstvo društva sestavljajo: 
predsednik Matic Miklič, blagajnik Benjamin Kastelic, tajnik Samo Kadunc, poveljnik Tomaž Zupančič.
Najvišji organ društva je občni zbor. Sestavljajo ga vsi člani društva. Sestaja se na rednem zasedanju enkrat letno in po potrebi tudi na izrednem zasedanju. Pravico glasovanja imajo vsi člani od 15. leta starosti naprej.
Upravni odbor sestavljajo: Miklič Matic, Gregor Zupančič. Tomaž Zupančič, Samo Kadunc, Benjamin Kastelec, Jože Miklič, Cvetka Kadunc, Matej Kastelic, Andrej Kastelec, Nejc Hvala.
Nadzorni odbor sestavljajo: Alojz Kastelic, Jože Kadunc, Janez Miklič.

Realizacija 2016: 

Slovesno smo obeležili našo okroglo obletnico s Florijanovo mašo in proslavo s parado. Z udeležbo so nas poleg gasilcev počastila vodstva krajevne skupnosti, Gasilske zveze Grosuplje in Gasilske zveze Slovenije ter župan Občine Grosuplje in župnik Župnije Žalna.
Ob tej priložnosti nam je uspelo izdati tudi zbornik, v katerem smo poleg gasilstva nekoliko predstavili tudi vaško, kulturno in družabno delo.

Na veselici smo koncem avgusta proslavili skupaj s tekmovalnimi ekipami, vodstvom krajevne skupnosti ter župana že 5. tekmovanje v simboličnem vlečenju gasilske cevi za Lambergov pokal.

Uspelo nam je držati na dokaj visoki ravni tudi operativno delo, še posebej na tekmovalnem področju članov.

Da pa smo prav v zadnjim mesecih lahko sodelovali med 40-ekipami, ki smo sodelovale v zimski ligi Gasilske zveze Slovenije v hitrem spajanju sesalnega voda, pa je nedvomno »zaslužen« tudi podstrešni prostor gasilskega doma, katerega smo začeli pripravljati za izgradnjo že v pozni jeseni 2015 in smo ga v letošnjem letu zaključevali.

Poleg gradnje, proslave in veselice s tekmovanjem smo še:

 • imeli 5. skupnih sej upravnega in nadzornega odbora.
 • Udeležba na sejah organov Gasilske zveze Grosuplje (upravni odbor, poveljstvo, skupščina - 5 krat).
 • Kot delegati smo se udeležili 2 občnih zborov drugih PGD V GZ Grosuplje,
 • kot gostje pa proslave ob 105 letnici PGD Račna in 90 let PGD Stična.
 • Udeležili smo se prevzema MB v Lučah. 
 • Imeli smo 4 seje uredniškega odbora.
 • Udeležili smo se dveh pogrebov.
 • Samostojno smo izvedli vaško čistilno akcijo z zaključkom.
 • Ob 70 letnici smo na predlog župana Občine Grosuplje prejeli ZLATO OBČINSKO ODLIKOVANJE.
 • Oblikovali smo svoj koledar in ga raznesli po hišah v požarnem rajonu našega društva.
 • Nekaj članov se je udeležilo božičnega pohoda na Stari grad nad Čušperkom.    
 • Poleg gradnje smo imeli tudi več delovnih akcij urejanja okolice gasilskega doma.

Operativna enota je opravila 2 intervenciji – 28.2. – dimniški požar Veliko Mlačevo ter 19. 12. - AC Grosuplje – Višnja Gora, ki pa je bila pred našim prihodom preklicana.

Člani A so tekmovali z vajo z MB na 3 tekmah pokalnega tekmovanja GZS, 1 občinskem, 4 meddruštvenih (tri med njimi so bile mokre) ter 3 meddruštvenih v hitrem spajanju sesalnega voda.

Poveljstvo je organiziralo dve mokri interni vaji (na vadbenem objektu v Grosupljem in gozdni požar) in več »suhih vaj« za člane in mladino.

Sodelovali smo na meddruštveni vaji, ki jo je organiziralo PGD Malo Mlačevo ter na tečaju prve pomoči in temeljnih postopkih oživljanja.

Člani so opravili naslednje tečaje:

 • 1 uporaba IDA aparatov,
 • 1 informatika,
 • 1 tehnični reševalec,
 • 1 reševalec z nevarnimi snovmi,
 • 2 radijske zveze,
 • 18 osnovni tečaj za gasilce.


Pregledali smo hidrantno omrežje na Lobčku in v Zagradcu.

Mladi gasilci so se udeležili občinske gasilske orientacije v Lučah in dosegli: mladinci 3. mesto, na njihovo prvo tekmovanje pa smo peljali tudi pionirke in pionirje, ki so tako zasedli odlično 4. in 10. mesto.

V začetku septembra so mladi v Zagradcu organizirali srečanje mladih gasilcev iz društev v GZ Grosuplje.

Mladi so sodelovali tudi v pripravah in neposredno v povorki, proslavi ter nato pri tekmovanju in na veselici v Zagradcu.

 

FINANCE

Stanje 1.1. 2016 10.324,59 €, prihodki  skupaj s prenosom 20.764.10 €, odhodki 18.970,98 €,

Stanje 31. 12. 2016 na TRR (in v blagajni) 12.291.11 €.

Plan za 2017:  

 • Nabava 1 večje potopne črpalke,
 • Vzdrževanje dveh motornih delujočih brizgaln (Rosenbauer, Johstadt) in vozila GVM.
 • Vaje za udeležbo na tekmovanjih (občinsko in meddruštvena, hitro spajanje sesalnega voda zimska liga GZS).
 • Pregled hidrantnega omrežja in test cevi v hidrantnih omaricah.
 • Organizirati čistilno akcijo v okviru vasi.
 • Redna vzdrževalna dela na gasilskem domu.
 • Popravilo stare MB ILO kot gasilska tehnična dediščina.
 • Ostala vzdrževalna dela.
 • Nabiralna akcija za nakup novega gasilskega vozila v letu 2018.
 • Raznos koledarjev.
   

Finančni načrt 2017:

IZDATKI

Poleg operativnega in drugega dela za redno delo še:

 • elektrika, voda, administracija, pisarniški material ipd.                                          1.100€
 • vzdrževanje gasilske opreme (servisi gasilnih aparatov, avta, opreme…)                1.500€
 • obnova stare motorne brizgalne ILO                                                                    1.000€

PRIHODKI

 • Dotacije za redno delo in refundacije GZ Grosuplje                                               1.200 €
 • Od dohodnine fizičnih oseb                                                                                   300 €
 • Članarina                                                                                                             400 €
 • Krajevna skupnost Mlačevo                                                                                1.200 €
 • Donacije, koledarji in nabiralna akcija                                                                  5.500 €
  _____________________________________________________________________________
  SKUPAJ                                                                                                           8.600 €

  Poslovno poročilo je pregledal nadzorni odbor 23. 3. 2017 in pri nadzoru ni ugotovil nepravilnosti.
  Poslovno poročilo je sprejel zbor članov društva na svoji seji dne 25. 3. 2017.

  Zagradec, 29. 3. 2015                                    PGD Zagradec pri Grosupljem                                 
                                                                         predsednik Matic Miklič

 

Intervencija 27. 3. 2017 - Dimniški požar
Torek, 28 March 2017

Veliko Mlačevo (Rojnik): Dimniški požar na Velikem Mlačevem st. hiša 101.

Na intervencijo smo prispeli PGD Gatina, Grosuplje, Malo Mlačevo, Veliko Mlačevo, Zagradec pri Grosupljem. 

Intervencija 15. 3. 2017 - požar v naravi
Torek, 28 March 2017

Gorela je suha trava in ostala nepokošena suha rast na območju od ribiškega doma pod Boštanjem mimo Sredn'c, pa vse do Podključa. 
Skupaj s PGD Gatina, Čušperk, Malo Mlačevo, Račna in Zagradec pri Grosupljem smo požar uspeli pogasiti.

Verjeten vzrok požara: Požig suhe trave "mobilnega požigalca".

Kaj storiti v primeru požara!?

Ostanite mirni! Če niste v življenjski nevarnosti, poskušajte omejiti oziroma pogasiti požar z razpoložljivimi sredstvi. Poskrbite za varen umik ljudi in živali. Če ugotovite, da ognja ne morete pogasiti sami, pokličite številko 112.

Ob klicu na 112 povejte:

- kdo kliče,
kaj se je zgodilo,
- kje se je zgodilo,
- kdaj se je zgodilo,
- koliko je ponesrečencev,
- kakšne so poškodbe,
- kakšne so okoliščine
 na kraju nesreče,
- kakšna pomoč je potrebna.

 

Številko 112 lahko pokličete,

če potrebujete pomoč gasilcev, nujno medicinsko pomoč, druge reševalne, službe ali policijo. Številko 112 lahko brezplačno kličete s stacionarnega ali mobilnega telefona (tudi če je račun prazen) v vseh državah EU.  

Več informacij:

www.sos112.si

www.gasilec.net

www.szpv.si

Vizitka

Ime

Prostovoljno gasilsko društvo Zagradec pri Grosupljem

Naslov

Zagradec pri Grosupljem 33

Pošta

1290 Grosuplje

Davčna številka

93395329

Matična številka

5256682

Registriran za DDV

Ne

Davčni urad

8 – DU Ljubljana

Šifra dejavnosti

84.25 – Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah

Številka transakcijskega računa

02022-0013530684

Vrsta

T

Banka

Nova LB Ljubljana

e-pošta

Spletni naslov

pgd-zagradec.si

Stran izdelal

Gregor Zupančič

Za vsebino skrbi

Jože Miklič

Podarite 0,5% dohodnine

Prostovoljno gasilsko društvo Zagradec pri Grosupljem vas naproša, da nam donirate (do) 0,5 % dohodnine (če nam je še niste)!

Spletne povezave

S klikom na spodnji gumb si lahko ogledate nekaj uporabnih spletnih povezav predvsem v zvezi z gasilstvom ter tudi nekaj ostalih.

S5 Box