Novice

IZ NAGOVORA PREDSEDNIKA DRUŠTVA MATICA MIKLIČA NA PROSLAVI 70-letnice PGD Zagradec pri Grosupljem  

Na začetku naše proslave mi dovolite, da se na kratko spomnimo nekaterih pomembnejših del in pridobitev, ki jih je društvo v svoji 70-letni zgodovini uspelo uresničiti.

Ob podtaknjenem požaru pri Jakopovi teti po nepravičnih volitvah ponoči 11. 11. 1945 in ker je takratna oblast s pomočjo miličnikov preprečila sosednjim društvom, da bi lahko gasila požar, so štirje gospodarji oblikovali uporno pobudo, da v vasi ustanovijo svoje društvo. Poleg tega razloga pa je bilo še nekaj drugih vzrokov, ki so takratne vaščane lažje prepričali, da bi organizirani lahko bolje poskrbeli za svojo varnost. V to so jih nedvomno večkrat prepričevale dokaj pogoste poplave, s katerimi imamo v zadnjih letih tudi mi vedno pogostejše probleme. Poleg tega je bil spomin na enega od največjih požarov daleč naokoli, ki so ga vaščani doživeli leta 1919, ko je zgorelo 27 hiš in 58 drugih gospodarskih poslopij, še vedno močno v njihovem spominu.

Na prvem občnem zboru 6. julija 1946 se je zbralo poleg 4 pobudnikov še 22 mladih članov in 6 članic. Že 4. avgusta so zaigrali prvo gledališko predstavo in nato pripravili veselico ter tako začeli z zbiranjem denarja za nabavo motorne brizgalne ILO. Nato so v svojih gozdovih  posekali precej smrek, jih razžagali in prodali. Prodali so tudi nekaj skupne vaške zemlje in tako dali aro podjetju Zupan ter motorko 22. aprila 1947 v celoti iz lastnih sredstev plačali in pripeljali v vas z okrašenim vozom in harmoniko iz grosupeljske železniške postaje.

Naslednje leto 8. aprila 1948 so že pridobili gradbeno dovoljenje za gradnjo gasilskega doma. Zbrali so večino materiala in začeli z gradnjo, katero so v glavnem dokončali do 2. septembra 1951, ko so spet z gledališko predstavo in veselico gasilski dom odprli.

Leta 1952 so zgradili sušilni stolp ter čez dve leti izdelali samostojen električen priključek.

Gumi voz za prevoz orodja, motorne brizgalne in nekaj gasilcev so nabavili leta 1960, saj so si prej izposojali vozove pri gospodarjih po vasi, kar je nedvomno podaljšalo čas odhoda na intervencije.

V letu 1965 so pomladili društvo z 11 pionirji in mladinci, že naslednje leto pa nabavili prapor in pripravili veliko slovesnost s parado ob 20 letnici delovanja in sektorsko vajo.

Ko so se začele razne vaške in krajevne delovne akcije od 1972 leta dalje do osamosvojitve Slovenije, je bil gasilski dom vedno na razpolago za razne vaške in krajevne sestanke, gasilci pa so bili med pobudniki tako za gradnjo vodovoda, razširitve in izboljšanje elektro omrežja, kot tudi izvedbo meteorne kanalizacije, javne razsvetljave in asfaltiranje vaških in medkrajevnih ter celo regionalnih cest.

1974 so vaščani Zagradca sami poskrbeli za gradnjo vodovoda in tako je vas dobila 8 hidrantov, Lobček pa nato po 12 letih, ko so gradili vodovod proti Lučam.

V letu 1975 je društvo nabavilo prvo vozilo kombi Zastava 1300, katerega so člani sami preuredili v gasilsko vozilo za prevoz moštva in osnovnega gasilskega orodja z brizgalno.

Motorna brizgalna Vatrosprem je bila nabavljena v decembru 1983 in slovesno s parado prevzeta naslednje leto.

Leta 1986 so postopno začeli z dozidavo in nato čez dve leti še z generalno prenovo starega dela gasilskega doma.

1987 so nabavili novo kombibus vozilo IMV in ga prav tako sami prebarvali in preuredili v gasilsko vozilo.

V nadaljnjih treh letih so člani opravili razna obrtniška in zidarska dela znotraj gasilskega doma, v  maju 1991 pa je obrtnik začel z izdelavo fasade na celotnem gasilskem domu.

Sledilo je nekaj sušnih let, a so se dogajanja z mrtve točke premaknila po zaslugi  nekaterih naših vztrajnih gasilcev in tako je bila leta 1997 na gasilski dom narisana podoba sv. Florijana, leta 1998 pa je bil skupaj z mašo pred gasilskim domom v čast zavetniku sv. Florijanu dom tudi odprt.

V naslednjih letih je bilo v gasilskem domu opravljenih več drugih večjih del - od tlakov v dvorani in na podstrehi, centralne kurjave na drva, podpornega zidu ob meji s sosedom, utrjevanja in asfaltiranja dvorišča ter urejanja okolice in postavitve kamina za žar.

Tretje gasilsko vozilo v društvu je bilo nabavljeno leta 2004, že čez dve leti pa je društvo pripravilo večjo slovesnost s parado ob praznovanju 60 letnice delovanja s prevzemom novega prapora.

Že nekaj let pred letom 2009 pa so se začele kazati na starem delu gasilskega doma razpoke, ki smo jih člani po predhodni strokovni študiji in opazovanjih, sanirali z zahtevnim težaškim delom in podbetoniranjem.

2011 smo postavili nad žarom nadstrešek, ki nam služi za kuhinjo na veselicah, poletne seje in razna manjša druženja. Istega leta smo začeli z zabavnimi tekmovanji za Lambergov pokal in smo se ob dobičku od prve prireditve opogumili nabaviti novo motorno brizgalno Johstadt ZL 1500 in jo prevzeli na slovesnosti s parado v naslednjem letu.

Leta 2013 smo kupili elektro generator Honda, od GZ Grosuplje oziroma Občine Grosuplje pa smo dobili defibrilator. Naslednje leto smo staro pokvarjeno brizgalno Vatrosprem v gasilskem servisu Žunkovič generalno obnovili in predelali  v Rossenbauer.

Po tem kratkem kronološkem pregledu materialnega poslovanja društva pa je treba poudariti, da smo v društvu ponovno poskrbeli predvsem v zadnjih treh-štirih mandatih za vključevanje mladine, ki dosegajo dobre in celo odlične rezultate, saj so že nekajkrat tekmovali tako v orientaciji kot v kvizu na ravni Gasilske zveze Slovenije.

Prav tako je kar nekaj članov poleg osnovnih činov opravilo več tečajev specialnosti. V zadnjih 10 letih smo nabavili kar nekaj gasilske opreme ter poskrbeli za nabavo 12 zaščitnih kompletov za operativno enoto. Člani A smo v zadnjih letih dokaj uspešni na meddruštvenih in občinskih tekmovanjih, kar nedvomno pripomore k uspešnosti operativne enote na posredovanjih v različnih tudi večjih intervencijah, kakršne so bile v zadnjih letih kot na primer požara v podjetju Omaplast in v Boštanju, pa večkratna neurja in poplave ter žledolom.

Člani društva smo se lani odločili, da izkoristimo podstrešne prostore gasilskega doma in jih namenimo pretežno za gasilsko športne vaje ter tako še izboljšamo svoje operativne sposobnosti. Z nabavo materiala smo začeli v decembru, in smo sprva načrtovali glede na prvotne slabe informacije o financah na gasilski zvezi oziroma občinski ravni, da bi uporabili samo polovico podstrešja za te dejavnosti, kar zadostuje za vajo hitrega spajanja sesalnega voda in še nekaj drugih vaj. Ko pa so se finančni izgledi po letošnji skupščini zveze nekoliko otoplili, smo se odločili, da izvedemo dela na celotnem podstrešju. Dela še niso končana, a se odvijajo sorazmerno uspešno in upamo, da bodo do konca leta končana, in da bomo pozimi že trenirali v teh prostorih za novo tekmovalno sezono.

Poleg tega smo se odločili, da ob praznovanju 70 letnice izdamo zbornik, v katerem je popisana večina ohranjene naše gasilske zgodovine, pa tudi precej krajevne zgodovine, ki je bila močno povezana z gasilci, in zgodovine Boštanja in cerkve sv. Martina, s katerima sta bila Zagradec in Lobček neločljivo povezana že od pradavnine. Poleg tega je v zborniku tudi nekaj zapisov o kulturnih dejavnostih, ki so bila prav tako povezana z zagraškim gasilstvom. Podrobneje pa si boste vse skupaj lahko prebrali v zborniku, ki vam ga bomo podarili ob koncu naše slovesnosti.

Toliko o naši zagraški gasilski zgodovini. Bila je dokaj pestra, včasih nepredvidljiva, mnogokrat uporna, sem ter tja celo bojevita, a plemenita, predvsem pa namenjena pomoči bližnjemu ob nesrečah in splošni varnosti. Taka je bila že ob ustanovitvi, pa nato skozi vsa desetletja in taka je tudi zdaj. Verjamemo pa, da bo humanitarnost našega poslanstva tudi v bodoče združevala ljudi, ki v srcu dobro mislijo in so pripravljeni delati za skupnost in pomagati človeku v nesreči in skrbeti za čim boljšo varnost.

Takšna so tudi naša letošnja predvidena praznovanja, ko bomo ob delu in vajah že v juniju gostili mlade gasilce in mentorje mladine iz Gasilske zveze Grosuplje, zadnjo soboto v avgustu načrtujemo družabno tekmovanje za Lambergov pokal, v oktobru pa meddruštveno prikazno vajo z zaključkom praznovanj. Pa še marsikaj drugega se bo kot pretekla leta zvrstilo vmes.

Na pomoč!

S5 Box