Novice

Spoštovani obiskovalci naše spletne strani!

V soboto, 7. maja 2016, smo praznovanje naše 70-letnice začeli v cerkvi sv. Martina pod Boštanjem s sv. Mašo v čast sv. Florijanu ter nato nadaljevali v Zagradcu s parado in nato ob gasilskem domu s proslavo ter po proslavi še z druženjem. Prireditev je gledano v celoti dobro uspela, čeprav nas je izredno presenetilo močno deževje okoli 16. ure in je trajalo še vse do začetka sv. Maše. Prav zaradi tega smo morali v soboto dopoldne zaradi izredno spremenjene vremenske napovedi ves prireditveni prostor spremeniti in ga kolikor je bilo mogoče prilagoditi na naše razmere. Pa tudi to smo izvedli sorazmerno uspešno.  

Zato se še enkrat zahvaljujemo vsem sodelujočim pred prireditvijo, v njej in po njej:

- predstavniku in članu upravnega odbora Gasilske zveze Slovenije tovarišu Marjanu Šmalcu

- in članu upravnega odbora Gasilske zveze Slovenije ter predsedujočemu v Regiji Ljubljana 2 tovarišu Urošu Gačniku,

- županu Občine Grosuplje dr. Petru Verliču,

- vodstvu Gasilske zveze Grosuplje - predsedniku Andreju Bahovcu, poveljniku Janezu Pezdircu in tajniku Božu Knezu,

- poveljniku Civilne zaščite Občine Grosuplje Niku Mihičincu in

- predsedniku Krajevne skupnosti Mlačevo Janezu Svetku.

- Še posebej se zahvaljujemo vsem govornikom in župniku Andreju Šinku za daritev sv. maše in opravljen blagoslov.

- Zahvala velja tudi lektorici zbornika Mariji Samec. 

- Iskreno se zahvaljujemo vsem donatorjem, ki ste nam pomagali, da smo lažje pripravili praznovanje in pokrili stroške natisa zbornika.

- Posebna zahvala velja Amset - Matej Macedoni s.p., podjetju Mobil Plac d.o.o., PGD Veliko Mlačevo ter Tončki in Francu Hotko. 

- Že v naprej se zahvaljujemo gasilski zvezi in občini, ki sta nam prek načrtovanega proračuna obljubili sofinanciranje v glavnem za material pri gradnji na podstrehi. Dela bomo večinoma opravili člani društva in nekaj ljudi dobre volje, ki so bili ter so še pripravljeni pomagati. Tudi njim posebej – hvala!

- Posebna zahvala velja sodelujočim v kulturnem programu – Moškemu pevskemu zboru Samorastnik, Godbi Dobrepolje in domačim glasbenikom Benjaminu, Maju in Tomažu, še posebej pa NEUSTAVLJIVIMA Davidu s frajtonerico ter Moniki z baskitaro in baritonom.

- Zahvaljujemo se avtorju in uredniku zbornika Jožetu Mikliču za zbiranje gradiva, novinarsko, fotografsko, uredniško, oblikovalsko in drugo delo, ki ga je opravil gratis.

- Zahvala Branetu Petroviču - uredniku Grosupeljskih odmevov, za dovoljenje javne povezave videa posnetka naše prireditve na YOUTUBU. 

- Zahvaljujemo se tudi vsem članom, vaščanom Lobčka in Zagradca ter ostalim, ki nam pomagate s prostovoljnimi prispevki in vsem, ki ste poskrbeli, da je prireditev uspela.

_______________

VSEM TISTIM DONATORJEM, KI JIM NI USPELO PRITI NA NAŠO PRIREDITEV, BOMO ZAHVALE IN ZBORNIKE DOSTAVILI V KRATKEM.

PO SKLEPU UPRAVNEGA ODBORA PREJME GRATIS PO EN ZBORNIK TUDI VSAKA AKTIVNA HIŠA V GASILSTVU V ZAGRADCU IN NA LOBČKU. Zbornike boste lahko dobili na eni izmed sej upravnega odbora v gasilskem domu. Zato spremljajte dogajanja in VABILA na naši spletni strani!

VSI OSTALI SI ZBORNIK LAHKO NABAVITE ZA 30 €. POKLIČITE NA 041 98 22 33 - Jože 

S5 Box