Novice

Na slovesnosti ob praznovanju praznika Občine Grosuplje in državnega praznika je po sklepu občinskega sveta Občine Grosuplje PGD Zagradec prejelo 

ZLATO PRIZNANJE OBČINE GROSUPLJE.

DODAJAMO zapis iz spletne strani Občine Grosuplje o slavnostni prireditvi v počastitev občinskega in državnega praznika, na kateri je med drugim prejelo PGD Zagradec pri Grosupljem ZLATO PRIZNANJE OBČUINE GROSUPLJE:

http://www.grosuplje.si/novice/slavnostna-prireditev-ob-obcinskem-in-drzavnem-prazniku-dnevu-drzavnosti-2016.html

Ob tej priložnosti navajamo preglednico podeljenih nagrad in priznanj od leta 1997.

K tej informaciji dodajno še, da so se do vključno leta 2006 podeljevali po dve zlati nagradi in dve zlati, srebrni in bronasti priznanji (če je bilo dovolj nominirancev za posamezna priznanja/nagrado). Od leta 2007 pa se podeljuje samo ena zlata nagrada in po eno zlato, srebrno in bronasto priznanje.

 

 LETO

ZLATA NAGRADA

ZLATA NAGRADA

ZLATO PRIZNANJE

ZLATO PRIZNANJE

SREBRNO PRIZNANJE

SREBRNO PRIZNANJE

BRONASTO PRIZNANJE

BRONASTO PRIZNANJE

1997

Olga Gruden -Čušperk, (Račna)

nepodeljena

Guma Grosuplje,(Grosuplje)

nepodeljeno

PGD Grosuplje, (Grosuplje)

Otroška vokalna skupina Pinochio, Grosuplje,(Grosuplje)

Alojz Kastelic – Grosuplje, (Grosuplje)

KS Žalna

1998

Olga Žitnik - Grosuplje, (Grosuplje)

Jakob Muller Grosuplje, (Grosuplje)

Alojz Predalič Grosuplje, (Kgrosuplje)

Pekarna Grosuplje, (Grosuplje)

Alojz Černič - Medvedica,

(Št. Jurij)

Pavle Štrubelj - Paradišče, (Šmarje-Sap)

nepodeljeno

nepodeljeno

1999

Alojzij Štrubelj - Paradišče /KRAJ? pater

Citroen Jerovšek Grosuplje, (Grosuplje)

Kovinastroj Gastronom Grosuplje, (Grosuplje)

Fani Grabljevec -Miklavčič, Grosuplje, (Grosuplje)

Knjižnica Grosuplje, (Grosuplje)

Plastika Mostar s.p. Paradišče, (Šmarje-Sap)

Smučarski skakalni klub Račna, (Račna)

nepodeljeno

2000

Stanka Ahlin - Grosuplje, (Grosuplje)

Jože Podržaj Čušperk, (Račna)

Dušan Mazaj - Šmarje-Sap, (Šmarje-Sap)

Dekanija Grosuplje, (Grosuplje)

Anton Žitnik Grosuplje, (Grosuplje)

Jože Marolt - Škocjan, (Škocjan)

Društvo Explorik Grosuplje, (Grosuplje)

nepodeljeno

2001

Janez Roškar - Veliko Mlačevo, (Mlačevo)

Drago Zakrajšek Velika Loka, (Žalna)

Radio zeleni val Grosuplje, (Grosuplje)

Janez Janša Grosuplje, (Grosuplje)

PGD Račna, (Račna)

Cerkveni MePZ Danica Grosuplje, (Grosuplje)

Kinološko društvo Grosuplje, (Grosuplje)

Sonja Boh Zgornja Slivnica (Šmarje-Sap)

2002

Jože Mrvar - Šmarje-Sap, (Šmarje-Sap) župnik

Božo Knez - Grosuplje, 

(Grosuplje)

PGD Polica, (Polica)

Motvoz in platno Grosuplje, 

(Grosuplje)

Društvo MISS Grosuplje, 

(Grosuplje) 

Študentski klub Groš Grosuplje, 

(Grosuplje)

PGD Ponova vas, (Št. Jurij)

Skavti Grosuplje, 

(Grosuplje)

2003

dr. Franc Šuštar - Grosuplje, 

(Grosuplje) župnik

Braco Doblekar Grosuplje, (Grosuplje)

Policijska postaja Grosuplje, (Grosuplje)

Društvo tabornikov Grosuplje, (Grosuplje)

VVZ Grosuplje, (Grosuplje)

TV Grosuplje, (Grosuplje)

Gledališko društvo ŠIBI Šmarje-Sap, (Šmarje-Sap)

Veterinarska ambulanta BUBA Grosuplje, (Grosuplje)

2004

Kolesarsko društvo Grosuplje, 

(Grosuplje)

Zbornik občine Grosuplje-Ivančna Gorica Dobrepolje, (Grosuplje)

Društvo podeželskih žena Sončnica Grosuplje, (Grosuplje)

Osnovna šola Brinje Grosuplje, (Grosuplje)

Moški pevski zbor Šmarje-Sap, (Šmarje-Sap)

Atletski klub Špela Grosuplje, (Grosuplje)

ZŠAM Grosuplje, (Grosuplje)

Organizacijski odbor 500 let šole Šmarje-Sap, (Šmarje-Sap)

2005

Andrej Bahovec -Čušperk, (Račna)

Anton Rigler Šmarje-Sap, (Šmarje-Sap)

Franc Kanduč - Velike Lipljene, Škocjan

nepodeljeno

Stane Peterlin – Grosuplje, (Grosuplje)

Avtoval d.o.o. Grosuplje, (Grosuplje)

Lovska družina Grosuplje, (Grosuplje)

Turistično društvo Sela, (Šmarje-Sap)

2006

Nevenka Zrnec -Grosuplje,

(Grosuplje)

Janez Mervič Grosuplje, (Grosuplje)

Turistično in okoljsko društvo Županova jama Grosuplje, (Grosuplje)

Turistično društvo Boštanj, (Mlačevo)

Franc Krampelj Zagradec, (Mlačevo)

 nepodeljeno

Dr. Alexis Zrimec Boštanj, (Mlačevo)

Nepodeljeno

 

2007

Alojz Kastelic – Grosuplje, (Grosuplje)

Ansambel Slapovi (KRAJ?)

Ana Pavčič - Gatina, (Grosuplje)

Strelsko društvo Grosuplje, (Grosuplje)

2008

Boris Peterka - Mala vas, (Št. Jurij)

Prostovoljno gasilsko društvo Grosuplje, (Grosuplje)

Skavti Grosuplje, (Grosuplje)

Konjeniški klub Grosuplje, (Grosuplje)

2009

Jože Miklič - Zagradec, (Mlačevo)

Čebelarsko društvo Grosuplje, (Grosuplje)

Gledališče pod mostom PGD Velika Loka, (Žalna)

Turistično društvo Šmarje – Sap, (Šmarje-Sap)

2010

Božo Perko - Čušperk, Račna

ZKD Grosuplje, (Grosuplje)

Društvo Sožitje Grosuplje, (Grosuplje)

ŽPZ Biser Grosuplje, (Grosuplje)

2011

Dr. Edo Škulj - Škocjan, (Škocjan) župnik

PGD Šmarje-Sap, (Šmarje Sap)

ŽPZ Magdalena Grosuplje, (Grosuplje)

Tamara Dizdarević AK Špela – Grosuplje, (Grosuplje)

2012

Štefka Zaviršek - Brezje, (Grosuplje)

PGD Št. Jurij Jurij, (Št. Jurij)

Jože Krašovec – Škocjan, Škocjan)

OPZ Adamčki OŠ Grosuplje, (Grosuplje)

2013

Franc Štibernik Grosuplje, (Grosuplje)

VVZ Grosuplje (Grosuplje)

ŽPZ Lastovke - Lobček, (Mlačevo)

Čebelarstvo Koželj Šmarje-Sap, (Šmarje-Sap)

2014

Bojan Dolgoš - Plešivica, Žalna

PGD Malo Mlačevo, (Mlačevo)

KUD sv. Mihael Grosuplje, (Grosuplje)

ŠK Groš Grosuplje, (Grosuplje)

2015

Rudolf Rome Velika Stara vas, (Polica)

Gasilska zveza Grosuplje, (Grosuplje)

Dom starejših občanov Grosuplje, (Grosuplje)

Društvo prijateljev mladine Šmarje-Sap, (Šmarje-Sap)

2016

Nepodeljena

PGD Zagradec pri Grosupljem, (Mlačevo)

Kinološko društvo Grosuplje, (Grosuplje)

Maja Šeme (KRAJ?)

 

Razlaga: Kraji v oklepaju pomenijo, da ima dobitnik priznanja/nagrade naslov v poimenovani krajevni skupnosti. 


 

S5 Box