Novice

Na slovesnosti ob praznovanju praznika Občine Grosuplje in državnega praznika je po sklepu občinskega sveta Občine Grosuplje PGD Zagradec prejelo 

ZLATO PRIZNANJE OBČINE GROSUPLJE.

DODAJAMO zapis iz spletne strani Občine Grosuplje o slavnostni prireditvi v počastitev občinskega in državnega praznika, na kateri je med drugim prejelo PGD Zagradec pri Grosupljem ZLATO PRIZNANJE OBČUINE GROSUPLJE:

http://www.grosuplje.si/novice/slavnostna-prireditev-ob-obcinskem-in-drzavnem-prazniku-dnevu-drzavnosti-2016.html

Ob tej priložnosti navajamo preglednico podeljenih nagrad in priznanj od leta 1997.

K tej informaciji dodajno še, da so se do vključno leta 2006 podeljevali po dve zlati nagradi in dve zlati, srebrni in bronasti priznanji (če je bilo dovolj nominirancev za posamezna priznanja/nagrado). Od leta 2007 pa se podeljuje samo ena zlata nagrada in po eno zlato, srebrno in bronasto priznanje.

Spoštovani obiskovalci naše spletne strani!

V soboto, 7. maja 2016, smo praznovanje naše 70-letnice začeli v cerkvi sv. Martina pod Boštanjem s sv. Mašo v čast sv. Florijanu ter nato nadaljevali v Zagradcu s parado in nato ob gasilskem domu s proslavo ter po proslavi še z druženjem. Prireditev je gledano v celoti dobro uspela, čeprav nas je izredno presenetilo močno deževje okoli 16. ure in je trajalo še vse do začetka sv. Maše. Prav zaradi tega smo morali v soboto dopoldne zaradi izredno spremenjene vremenske napovedi ves prireditveni prostor spremeniti in ga kolikor je bilo mogoče prilagoditi na naše razmere. Pa tudi to smo izvedli sorazmerno uspešno.  

Zato se še enkrat zahvaljujemo vsem sodelujočim pred prireditvijo, v njej in po njej:

Na spodnjih povezavah si lahko pogledate videoposnetek ter kaj so spregovorili in zapisali o praznovanju 70-letnice PGD Zagradec pri Grosupljem   

- NA SPLETNI STRANI OBČINE GROSUPLJE 

http://www.grosuplje.si/novice/70-let-prostovoljnega-gasilskega-drustva-zagradec-pri-grosupljem.html

- NA RADIU ZELENI VAL  

http://www.zelenival.com/70-let-pgd-zagradec-pri-grosupljem/

- POSNETEK PARADE IN PROSLAVE 70 LET PGD ZAGRADEC, avtor Brane Petrovič 

https://www.youtube.com/watch?v=hf59RjfhG08

IZ NAGOVORA PREDSEDNIKA DRUŠTVA MATICA MIKLIČA NA PROSLAVI 70-letnice PGD Zagradec pri Grosupljem  

V soboto, 20. februarja, se je pred slavnostnim občnim zborom zbrala večina AKTIVNEGA članstva PGD Zagradec pri Grosupljem za skupinsko fotografiranje. 

Uvod v občni zbor smo začeli s slovensko himno, nato s pozdravnim nagovorom predsednika, ki je med drugim v nekaj stavkih opisal vzrok za ustanovitev takratne Prostovoljne gasilske čete Zagradec. Namreč: Po volitvah v ustavodajno skupščino je ponoči zagorelo večje poslopje v vasi, gasilcem iz okoliških krajev pa takratni miličniki niso dovolili gašenja.

»Več o zgodovini delovanja društva si boste lahko prebrali v zborniku, ki ga nameravamo izdati pred osrednjo proslavo z mašo v čast sv. Florijanu, ki bo 7. maja 2016. Z minuto molka pa smo se spomnili lani umrlega člana, veterana Alojza Novljana in vseh umrlih članov v sedemdesetletnem delovanju društva.

S5 Box