Iz arhiva

Razširjena seja UPRAVNEGA in NADZORNEGA odbora, v SREDO, 30. novembra 2016 ob 20. uri je bila v novih klubskih prostorih gasilskega doma v Zagradcu. Seje se je udeležilo 11 članov, od tega 7 članov UO in 2 člana NO.   

Dnevni red:

1. Pregled realizacije plana za leto 2016 in finančne realizacije - podrobno tudi o praznovanju, tekmovanju in veselici.

Praznovanje, maša v čast sv. Florijanu, tekmovanje in veselica so izvedeni. Podeljena so priznanja. Vse prireditve in izdajo zbornika smo pokrili iz svojih sredstev in sredstev donatorjev. Na računu je trenutno 10.000 €.

2. Poročilo o operativnih dogodkih (intervencije, vaje, izobraževanja, tekmovanja, članstvo in materialno stanje v operativi.)  

V tem letu je bila do zdaj ena intervencija. Člani A so se udeležili več tekmovanj in dosegli več dobrih in celo najboljših rezultatov v zgodovini društva. Društvo je sorazmerno glede na število članstva močno pospešilo izobraževanja na področju specialnosti. Nabavljene so nove tekmovalne sesalne cevi, v nabavi pa so tudi nove majice z novejšim designom za celo tekmovalno ekipo. Materialno stanje operative je zadovoljivo, nabavi se še nekaj B cevi. Plan na zvezi pa je, da naj bi nabavili GV1 ali GVV-1 v letu 2018.

3. Zaključevanje gradnje na podstrehi.

Na podstrehi je klubski prostor dokončan v celoti. Oprema s pohištvom je trenutno minimalna in se jo bo nabavilo/dopolnilo po zmožnostih v prihodnjih letih. V prostoru, kjer se bodo pretežno odvijale gasilsko-športne vaje (prostor pa bo omogočal tudi večja druženja) je potrebno dokončati strop, stene so že obložene. Prestavljeni so tudi nosilni stebri pod legami tako, da ustrezajo nosilnosti v primeru velikega snega na strehi, s tem pa se je pridobil prostor za celovito izvedbo vajo spajanja sesalnega voda. Potrebno se je še odločiti, kakšen pod naj bi položili, saj keramika za gasilske vaje ni primerna, umetna trava pa se je v manj kot pol leta že močno scefrala. Najbolje bi se bilo posvetovati s kakšnim polagalcem poda. Ostali material je v glavnem nabavljen. Za ogrevanje prostora se nabavi inverter klimo 4 kW. Glede možnosti izdelave sanitarij na podstrehi se bo zadevo še preučilo, možno pa jih je izvesti za vogalom nad stranskim vhodom. 

4. Izdelava koledarja in organizacija raznosa po Lobčku in Zagradcu.

Koledar se izdela na enem listu povečan B2format, raznese pa se ga 18. decembra. Raznos bodo opravili člani skupaj z mladimi gasilci po Lobčku in Zagradcu. Glede na to, da smo letos že posebej prosili za donacije ob proslavi, to pot za koledar tega ne bomo počeli. Se pa poleg vseh hiš obišče tudi vse dosedanje aktivne donatorje. Če so pripravljeni kaj donirati, se sklene ustrezna pogodba. Donatorji bodo odslej objavljeni samo na spletni strani PGD Zagradec pri Grosupljem.

5. Zasnova plana za leto 2017 

Poudarek v planu naj bo na nadaljevanju dela v operativi, nadaljevanju vaj za tekmovanja, izobraževanju članstva in vključevanju ter izobraževanju mladih po kapacitetah glede na njihovo število.

6. Razno 

Za odpiranje vseh vrat gasilskega doma je trenutno na razpolago 5 kompletov ključev, kar zadostuje potrebam.

Zapisal Jože Miklič

S5 Box