Pretekle intervencije

 Opombe:

-      Nekaj zapisov je v arhivu nepopolnih!

-      Z rdečo barvo so označene intervencije v neposrednem območju POŽARNEGA RAJONA PGD Zagradec pri Grosupljem (statistična območja vasi Lobček in Zagradec).

-      Na vseh ostalih intervencijah so zagraški gasilci šli v pomoč sosednjim in drugim prostovoljnih gasilskim društvom.

 FOTOGRAFIJE (kolikor jim imamo) bomo vstavili naknadno. 

PRISPEVEK JE PRIPRAVLJEN ZA OBJAVO V ZBORNIKU 70 LET PGD ZAGRADEC PRI GROSUPLJEM / 1946-2016

 

Datum

Kraj

Kratek opis nesreče

Intervencije (zagraških) gasilcev in druge ugotovitve

po 26. 4. 1986

(Černobil - SZ)

Po navodilih Štaba za civilno zaščito je bilo potrebno iz vodnjakov vso vodo izčrpati.

Zagraški gasilci so brezplačno vodo črpali predvsem pri lastnikih vodnjakov na Lobčku in v Zagradcu.

1987

Peščenik/Kriška vas

Gozdni požar

Na požar med Malo Loko in Peščenikom so odhiteli na pomoč tudi zagraški gasilci.

1987

Spodnje Blato/Stehan

Požar na smetišču

Požari na grosupeljskem smetišču so bili dokaj pogosti. Enega v tem letu so pomagali gasiti tudi zagraški gasilci.

21. 4. 1988

Velika Račna

Požar na kozolcu zaradi otroške igre

Zagraški gasilci so odšli na požar, a so pred njihovim prihodom domači gasilci ob pomoči Čušperka in Grosupljega požar že skoraj pogasili.

21. 4. 1988

Spodnja Draga

pri Višnji Gori

Dimniški požar

7 zagraških gasilcev se je odpeljalo na intervencijo, a so na kraju samem ugotovili, da je požar že omejen in da ga bodo lahko pogasili gasilci, ki so prišli na intervencijo z bližnjih krajev.

16. 6. 1988

Medvedica

Strela je zanetila kozolec

Na požar je odhitelo 5 zagraških gasilcev.

7. 7. 1988

Male Lipljene

Strela je zanetila kozolec

Na požar je odhitelo 6 zagraških gasilcev.

18. 8. 1988

Velika Stara vas - Dole

Gozdni požar

Po pikniku veseljaki niso pogasili ognja v Črni dolini. Ponoči so zagraški gasilci slišali alarm, zato se je 6 gasilcev odpeljalo prek Dol pri Polici do požara, kjer so od grosupeljskih gasilcev prejeli nekaj brentač, s katerimi so nosili vodo do požara.

28. 3. 1989

Videm - Dobrepolje

Požar v Stolarni Dobrepolje

Ker v dobrepoljski dolini niso uspeli zagotoviti primerne ravni obveščanja, niti gasilstvo še ni bilo dovolj razvito, so alarm sprožili tudi v Grosupljem. Zato smo na intervencijo, misleč, da gre za večji požar, odšli tudi zagraški gasilci. Tam smo ugotovili, da je v silos za žagovino odletel pregret kos mizarskega stroja in je le-ta povzročil tlenje žagovine/oblancev v silosu, ki pa so ga okoliški gasilci ob našem prihodu že obvladali.

8. 2. 1990

Rožnik pri Turjaku

Požar na gospodarskem poslopju

Na požar je odhitelo 7 zagraških gasilcev.

27. 2. 1990

Radensko polje

Travniški požar

Požar so poleg zagraški gasilcev pomagali gasilci iz Grosupljega, Gatine, Luč in Žalne.

16. 3. 1990

Radensko polje

Travniški požar

Med Zagradcem in Račno so požar gasili gasilci iz Gatine, Grosupljega, Malega Mlačevega in Račne. Društva so organizirala tudi dežurno gasilsko stražo.

30. 10. do

1. 11. 1990

Grosuplje in

Radensko polje

Velike poplave na Grosupljem in v bližnjih vaseh ob Radenskem polju

Pri reševanju premoženja in izdelavi obrambnih nasipov z vrečami peska v Zagradcu so pri dveh hišah poskrbeli zagraški gasilci.

1991

Krajevna skupnost

Mlačevo

Vojna za Slovenijo

Zagraški gasilci so poskrbeli za dežurno tričlansko ekipo, v kombi vozilu pa je bilo poleg motorne brizgalne in pripadajočega orodja tudi nekaj gasilnikov na prah in 5 metel za gašenje gozdnih požarov. Poleg tega so od Rdečega križa dobili nosila za prenos ranjencev. V bližnjem vojaškem skladišču Kamna gorica - Grosuplje pa je grozilo, da bo prišlo do namernega zažiga tega skladišča. Če bi do tega prišlo, smo imeli prek Občinskega štaba za civilno zaščito in KS Mlačevo organizirane tudi ekipe za evakuacijo. Na srečo neposrednih posledic vojne naš požarni rajon ni utrpel.

3. 3. 1992

Velike Lipljene

Požar na počitniški hišici

Požar so gasili poleg škocjanskih in grosupeljskih gasilcev tudi zagraški gasilci.

16. 2. 1993

Radensko polje

Travniški požar

Poleg grosupeljskih in radenskih gasilcev so požar gasili tudi zagraški gasilci.

22. 7. 1993

Plešivica

Požar na počitniški hišici

Na požar je odšlo 14 zagraških gasilcev. Na pomoč so prihiteli še grosupeljski gasilci.

23. do 26. 10.1993

Radensko polje

POPLAVE:

Poplave na Malem Mlačevem, v Zagradcu, v Mali in Veliki Račni

Voda je zalivala kleti, garaže, gospodarska poslopja in nekaj stanovanjskih prostorov. Gasilci so pomagali pri umikanju premičnega premoženja in v Zagradcu poskušali zajeziti vodo na pragu hiše, da ne bi vdrla v stanovanje, a je le ta našla pot pod temelji in je pod v stanovanjskih prostorih zalila približno do višine 5 cm.

1994

Žalna

Požar

Gasili požar v Žalni.

S5 Box