Pretekle intervencije

Opombe:

-      Nekaj zapisov je v arhivu nepopolnih!

-      Z rdečo barvo so označene intervencije v neposrednem območju požarnega rajona PGD Zagradec pri Grosupljem (statistična območja vasi Lobček in Zagradec).

-      Na vseh ostalih intervencijah so zagraški gasilci šli v pomoč sosednjim in drugim prostovoljnih gasilskim društvom.

Jože Miklič

PRISPEVEK JE PRIPRAVLJEN ZA OBJAVO V ZBORNIKU 70 LET PGD ZAGRADEC PRI GROSUPLJEM / 1946-2016

 

INTERVENCIJE PRED USTANOVITVIJO PROSTOVOLJNE GASILSKE ČETE ZAGRADEC PRI GROSUPLJEM DO LETA 1945 

Datum

Kraj

Kratek opis nesreče

Intervencije (zagraških) gasilcev in druge ugotovitve

6. 7. 1919

Zagradec pri Grosupljem

Velik požar v vasi Zagradec pri Grosupljem. Naselje je bilo več kot polovica s slamo pokrito.

»Ko je bil ječmen v kozolcih, je zaradi otroške igre z vžigalicami skupaj zgorelo 27 hiš in 58 gospodarskih poslopij.« Vaščani so gasili s škafi in drugim priročnim orodjem. Na pomoč je prišlo tudi nekaj gasilcev iz okolice, a je bilo sredi vasi tako vroče, da se ni nihče upal gasiti. Med gorenjem se je pojavljal pravi vročinski vihar.

20. 4. 1929

Gatina

Velik požar, ki je nastal od iskre železniškega vlaka, ko je zagorelo v naselju, ki je bilo prav tako pretežno krito s slamo.

Zgorelo je 20 hiš in gospodarskih poslopij.

junij 1933

Radensko polje

POPLAVE:

Velike poplave, ko je veliko deževje odplavilo precej pokošenega sena in ga odneslo na železne traverze pri Zatočnih jamah.

Poplavljena ena klet in nekaj gospodarskih objektov.

24. 9. 1933

Radensko polje

POPLAVE:

Voda v jeseni doseže še višji nivo kot poleti in je v vasi Zagradec že začela dvigovati lesen pod – gospodarsko poslopje. 

Zagradčani so v podu presekali podnice in tako preprečili, da bi ga voda odnesla s kamnitih temeljev.

12. 9. 1943

Grad Boštanj

Partizani so zažgali boštanjski grad.

Grad je gorel 14 dni in niso dovolili, da bi ga gasili.

Proti koncu vojne 1945

(verjetno 20. 4.)

Zagradec pri Grosupljem

Vas so bombardirali. Na srečo niso vse bombe padle na vas, saj jih je večina padla po Podgradnicah, a je bilo kljub temu precej hiš poškodovanih in kar nekaj oseb ranjenih. Na srečo ni bil nihče ubit.

Vaščani so si nato solidarnostno pomagali za silo urediti bivališča in gospodarska poslopja, dokončno pa so jih obnovili šele nekaj let po vojni.

 

11. 11. 1945

 

Zagradec pri Grosupljem

Nekdo je podtaknil požar na večnamenskem gospodarskem objektu.

Zagradčani so ponoči sami gasili s škafi in vedri, saj gasilskim društvom iz okolice miličniki niso dovolili dostopa do vasi. Zato je ostrešje in leseni del v celoti zgorelo. Ta intervencija je neposredno vplivala na odločitev naših prednikov, da so se odločili za ustanovitev svojega gasilskega društva.

S5 Box