Tekmovanja v preteklosti

Iz PGD ZAGRADEC pri Grosupljem je od 1951 do konca leta 2014 v različnih starostnih ekipah od 3 do 9 tekmovalcev tekmovalo na pretežno gasilskih tekmovanjih glede na udeležbo:

PRISPEVEK JE PRIPRAVLJEN ZA OBJAVO V ZBORNIKU 70 LET PGD ZAGRADEC PRI GROSUPLJEM / 1946-2016

14 ekip v Št. Juriju (organizator GZ Grosuplje, PGD Št. Jurij in KS Št. Jurij),

14 ekip v Ponovi vasi (organizator PGD Ponova vas (GZ Grosuplje) ),

13 ekip v Grosupljem (organizator PGD Grosuplje in GZ Grosuplje),

12 ekip na Polici (organizator PGD Polica in GZ Grosuplje),

10 ekip v Račni (organizator PGD Račna, GZ Grosuplje in GZS Ljubljana regija II),

10 ekip v Zagradcu pri Grosupljem (organizator PGD Zagradec pri Grosupljem (GZ Grosuplje)),

8 ekip v Šmarju – Sapu (organizator PGD Šmarje- Sap in GZ Grosuplje)

6 ekip na Mali Ilovi Gori (organizator PGD Mala Ilova Gora in GZ Grosuplje),

5 ekip na Spodnji Slivnici (organizator PGD Spodnja Slivnica in GZ Grosuplje),

5 ekip na Velikem Mlačevem (organizator PGD Veliko Mlačevo),

5 ekip v Stični (organizator PGD Stična in GZS Ljubljana regija II),

4 ekipe v Čušperku (organizator PGD Čušperk in GZ Grosuplje),

3 ekipe v Veliki Loki (organizator PGD Velika Loka in GZ Grosuplje),

2 ekipi na Veliki Ilovi Gori (organizator PGD Velika Ilova Gora in GZ Grosuplje),

1 ekipa v Ljubljani (organizator ZZB NOV in Gasilska zveza Slovenije),

1 ekipa v Dolenji vasi pri Ribnici (organizator GZS Ljubljana in Regija II),

1 ekipa v Jakobskem dolu (organizator Gasilska zveza Slovenije),

1 ekipa v Loškem potoku (organizator GZS Ljubljana in Regija II),

1 ekipa v Velikih Poljanah (organizator GZS Ljubljana in Regija II) in

1 ekipa v Zagorici – Dobrepolje (organizator PGD Zagorica in GZ Grosuplje).

 

2 ekipi sta tekmovali na državni ravni (člani 1951, pionirji 2008),

9 ekip je tekmovalo na regijski ravni (mladi gasilci, ki so dvakrat dosegli najboljši rezultat med ekipami iz GZ Grosuplje),

77 ekip je tekmovalo na občinski ravni (mladi gasilci, člani/ce A in B),

30 ekip je tekmovalo na meddruštvenih ravneh (člani A in B).

S5 Box