Zgodovina društva

 Organizacijski dogodki, materialno poslovanje, vaje, tekmovanja, izobraževanja in intervencije. 

                    2006

 18.3. - Občni zbor

 Nabava: 2 osebna zaščitna kompleta, spominski žebljički za prapor, elementi čajne kuhinje, bojler, 2 kompleta osebne zaščitne opreme, 3 svečane uniforme.

 Doniranje PGD Račna za zlati žebljiček na praporu.

 24.6. - Razvitje in blagoslov prapora: Prireditve se je udeležilo 14 društev od 18 iz GZ Grosuplje ter predsednik GZ Grosuplje Andrej Bahovec, žalski župnik Andrej Šink in župan občine Grosuplje Janez Lesjak.  Po prireditvi je bila veselica z ansamblom Vasovalci.

Zlati spominski žebljički na praporu - ZAGRADEC: Družina Jerovšek, Jerovšek N&A Co, Samopomoč Zagradec, Anton Ferjan, Alojz Kastelec, Drago Kastelec, Nada Kastelec, Frančišek Kastelec, Jože Kastelec, Milan Kastelec, Anton Kastelic, Benjamin Kastelic, Franc Koncilja, Franc Krampelj, Marjan Krampelj, st., Alojz Miklič, Alojz Novljan, Anton Novljan, Branko Zorenč, Dušan Zorenč, Erazem Zorenč, Florijan Zorenč, Lado Zupančič; LOBČEK: Valči Vehovec, Borut Javornik, Enej Javornik; GROSUPLJE: Alojz Kastelic, Salko Bleković, s.p., Rafael Jaklič, s.p., Kamnoseštvo Jovandarić Petar, s.p., Kastelic Peter, s.p., Ženski pevski zbor Lastovke; ŠKOCJAN: Martin Tomažin, PGD Gatina, Mala Ilova Gora, Polica,  Račna, Veliko Mlačevo, Škocjan, Grosuplje in Žalna.

Srebrni spominski žebljički – ZAGRADEC: Slavko Godec, Stane Hočevar, Andrej Kastelec, Grega Kastelec, Marko Kastelec, Peter Zorenč, Anton Zupančič, st., Tone Zupančič; LOBČEK: Rudolf Kurent, Izidor Javornik; GROSUPLJE: Tadej Erjavec, s.p., PGD Čušperk.      

15.7. - Udeležba na prevzemu novega GVM na Polici.

Poslovanje z gotovino se je omejilo na minimum. Vsi računi (založena sredstva) so bili članom nakazani preko TRR.

                    2007

10.3. - Občni zbor

Nabave in večja dela: Motorna žaga Husquarna, delna sanacija temeljev na starem delu gasilskega doma (izvedba - člani društva).

Prijava na državni razpis za sofinanciranje nabave gasilskega vozila in smo uspeli dobiti znatna sredstva v ta namen.

Dotaciji PGD Čušperk in PGD Veliko Mlačevo za prapor.

5.5. - Florijanjevanje, organizator PGD Veliko Mlačevo.

                    2008

8.3. - Občni zbor – Delegata GZ Alojz Kastelic in Franc Vrhovec.

Nabavili smo 3 svečane obleke s 50 % sofinanciranjem posameznega člana, 2 osebna zaščitna kompleta, trojak z ventili, gasilnik na prah, 2 gasilnika CO2.

Donacija PGD Luče in Velika Ilova Gora za prapor.

3.5. so se zagraški gasilci udeležili florijanjevanja, ki ga je organiziralo PGD Malo Mlačevo.

31.5. - Udeležba ob razvitju prapora v Lučah.

                    2009

Že v januarju so mladi člani začeli s sanacijo in pleskanjem notranjih sten v starem delu gasilskega doma (dvorana in oder).

7.3. - Občni zbor (Delegati GZ Grosuplje: Božidar Perko, ga. Vidic, gostja predsednica KS Mlačevo Valentina Vehovec).

Junij in julij - Barvanje oken in vrat ter opažnih desk.

4.7. - Udeležba ob razvitju prapora v PGD Čušperk.

18.7. - Udeležba na proslavi prevzema GVC 16/40 na Polici.

Julij do oktober - Že vsaj dve leti prej so se pokazale razpoke na starem delu gasilskega doma, ki so bile posledice slabšega temeljenja že pred letom 1951 in jih ob gradnji dodatnega prizidka tudi zaradi varčevanja nismo posebej preverjali. Zato smo se po načrtih privatnega gradbenega podjetja Gro-Grad (načrt in predračun nam je doniralo) lotili zahtevnega podbetoniranja temeljev v dolžini 12 m na južnem in vzhodnem delu starega gasilskega doma. Poleg tega pa smo novonastali betonski zob skrili tako, da smo teren v okolici zasuli z drenažnim materialom, zgradili pohodno stezo, tlakovano s ploščami ob zidu in z betonskimi stopnicami. Dela so trajala z manjšimi prekinitvami približno vsak drugi dan popoldne, včasih pa tudi precej pozno v noč ob soju luči in reflektorjev. Po strokovni oceni je izvedeno delo vredno več kot 7.500 €, društvo pa je pri tem delu plačalo le nabavo potrebnega materiala. Pri tem smo napeljali še nekaj cevi za morebitno bodočo elektro povezavo in uredili površinske odtoke vode.

18.11. Nabava dveh osebnih zaščitnih kompletov, 4 gasilnih aparatov »bioversal« in 5 svečanih uniform (polovica s soudeležbo članov).

                    2010

20.2. - Občnega zbora so se kot delegati Gasilske zveze Grosuplje udeležili Jožko Kocjan, Peter Brlan in Nada Kastelic.

8.5. - To leto je dolžnost organizacije praznovanja v čast zavetniku gasilcev sv. Florijanu pripadla zagraškim gasilcem, ki ga je društvo pripravilo v boštanjski cerkvi, za zaključek pa so se vsi prisotni gasilci zbrali v gasilskem domu v Zagradcu.

Julij - Nabiralna akcija za novo motorno brizgalno po bližnjih vaseh.

Od junija do oktobra - Obnova fasade in balkona ter barvanje opažnih desk in cokla na gasilskem domu.

Nabava: 4 sesalne cevi, sesalni koš, zaščitna mreža za sesalni koš, 14 delovnih oblek,  osebni zaščitni komplet.

20.9. - Milan Vehovec (podjetje Miva, d.o.o.), kandidat za župana, je doniral kovinsko omaro za sušenje in dezinfekcijo gasilskih zaščitnih oblek, škornjev, rokavic in druge pripadajoče opreme.

17.11. smo seznanili GZ Grosuplje, da društvo nujno potrebuje novo motorno brizgalno.

                    2011

22.1. Občni zbor – Občnega zbora PGD Zagradec pri Grosupljem sta se udeležila predsednik Andrej Bahovec in tajnik Gasilske zveze Grosuplje Božo Knez.

PGD Zagradec izdela prve internetne strani. Gostujejo na strežniku, ki pa ni zagotavljal nadgradnje, niti možnosti zakupa prostora. Ko je spomladi 2013 še odpovedal gostovanje, smo bili prisiljeni stran začasno ukiniti.

April in začetek maja - Gradnja suhega zidu, zasip z zemljo, zatravitev in položitev betonskih plošč ob zidu gasilskega doma, opaženje in betoniranje stopnic na suhem zidu, izdelava kovinske ograje ter zamenjava lesene ograje na stopnišču za na podstreho.

7.5. - Florijanjevanje v organizaciji PGD Žalna.

14.5. - Zabavno tekmovanje za Lambergov pokal v simboličnem vlečenju gasilske »C« cevi z veselico. Glej prilogo na strani 97!

19.7. - Nabava nove motorne brizgalne Johstadt in predstavitev delovanja.

20.7. - Sklenitev pogodbe o izvajanju lokalne gasilske javne službe z Občino Grosuplje.

Oktober in november - Posek in dostava smrekovega lesa, žaganje in postavitev nadstreška za piknike ob žaru in veselično kuhinjo.

Nabava dveh kompletov zaščitnih oblek.

                    2012

10.3. - Občni zbor – Občnega zbora so se poleg približno polovice članov in nekaj mladih udeležili: Jernej Kozlevčar (PGD Gatina) in Majda Kastelic (PGD Polica) ter Franc Vrhovec (PGD Polica) kot predstavniki Gasilske zveze Grosuplje, predsednik PGD Malo Mlačevo Tadej Garbas, predstavnik PGD Račna Janez Starc, občinska svetnica Valentina Vehovec in predsednik sveta Krajevne skupnosti Mlačevo Janez Svetek.

Nabava: 2 zaščitni obleki Tiger, 2 gasilnika CO2, 4 metle za gašenje gozdnih požarov, 3 reflektorji 1000 W (montaža na gas. domu za vaje in prireditve), prenosni reflektor, nabava orodja za garažo, megafon, več drobne gasilske opreme, zastave 2 kompleta po 4 (državna, evropska, gasilska, občinska).

Ostala večja dela: pleskanje čajne kuhinje, sanitarij, kurilnice, garaže in dvorane z odrom (člani), dokončanje opreme nadstreška (razsvetljava, žlebovi, dimnik na kaminu), utrditev in asfaltiranje dela dvorišča pod in ob nadstrešku.

V tem letu nam poleg GZ Grosuplje nekoliko izdatneje pomaga tudi KS Mlačevo (1.000 €), glavni viri pa so fizične in pravne osebe kot donatorji pri prevzemu nove motorne brizgalne (4.598 €) in dobiček od veselice dobrih 1.600 €. Za vzdrževanje gasilskega doma in izdelavo nadstreška smo porabili 1.144 €, za gasilsko opremo in 3 svečane uniforme pa 4.358 €.

30.4. - Florijanovo v Lučah in blagoslov tamkajšnjega športnega igrišča pri gasilskem domu.

Maj - Zaključna dela na vrtnem nadstrešku (obrobe in žlebovi z odtoki, električne razsvetljava ter vodovod z odtokom). Že pred postavitvijo je bil narejen izkop zemlje za 6 točkovnih betonskih temeljev, betoniranje le-teh ter izkop in nasip s tamponskim materialom za tlak pod nadstreškom in utrjen dohod.

Od 18. 7. - Delovni sestanki ob sredah za pripravo proslave ob prevzemu in blagoslovu MB ter veselice in tekmovanja: 25. 7., 1. 8., 8. 8. in 15. 8. Garažna vrata in kletna vrata prebarvana na rdeče. Že pred prireditvijo 17. 8. so nekateri člani uspeli prepleskati notranji WC s predprostorom ter zunanja WC-ja pod stopnicami.

17.8. - Gasilska prireditev s tekmovanjem v vlečenju gasilske cevi za Lambergov pokal, prevzemom in blagoslovom nove motorne brizgalne ter veselica z ansamblom Veseli Dolenjci. - Glej prilogo str. 102 in 103!

Čez dober teden po veselici se je šele nadaljevalo s sanacijo razpok v dvorani in na odru v starem delu gasilskega doma. V tem času se je s stalnim opazovanjem in meritvami ugotovilo, da je sanacija dobra in da je smiselno nadaljevati s pleskanjem. Sledilo  je pleskanje stropa in delno tudi sten v garaži.

13.10. - Srečanje gasilk GZ Grosuplje v Zagradcu – Glej prilogo na strani 101!  

3.11. - Člani društva so pregledali vse hidrante in pripadajoče orodje v omaricah v Zagradcu in na Lobčku. Poročilo so predali vzdrževalcem vodovodnega omrežja.

                    2013

9.3. - Občni zbor – Delegati GZ Grosuplje Jože Sever, Jernej Kozlevčar in Barbara Jaketič, kot gost predsednik PGD Malo Mlačevo Tadej Garbas. Podelitev činov višji gasilec 5 članom.

6.4. - 2 gasilki sta se udeležili pohoda gasilk GZ Grosuplje od Ilove Gore do gobarske koče v Hočevju.

Nabave: 4 cevi tlačne B, 3 cevi tlačne C, ročnik turbo 2400/E AWG, 2x – reflektor HID 250 S (1000 W) s stojalom do 4,5 m višine in kabli, 2 gasilnika na prah, lestev teleskopska Telesteps do 3,8 m, par gumi mostiček z dvojnim utorom, 6 cestnih gumi stožcev, 2 znaka triopan. 

Od 2.5. - Delovni sestanki: 2., 9. in 16. 5. 2013.

4.5. - Florijanjevanje v organizaciji PGD Malo Mlačevo.

17. in 18.5. - Asfaltiranje tekmovališča – poti sredi vasi pred gasilskim domom.

25.5. - Predvideno tekmovanje in veselica 3. tradicionalno zabavno tekmovanje v simboličnem vlečenju gasilske »C« cevi je bilo zaradi slabe vremenske napovedi prestavljeno na petek, 30. 8. 2013.

15.6. - Po pregledu hidrantnega omrežja na Lobčku in v Zagradcu smo na KS Mlačevo dali pobudo za postavitev novega hidranta v zaselku Tevčnik (pod Plešivico). V istem dopisu smo navedli tudi dve lokaciji nadzemnih hidrantov pri črpališču v Grahovcu in na meji s KS Žalna pri »Korlnovi hiši« pod Plešivico, ki še nimata hidrantnih omaric, a ni bilo niti odgovora niti ukrepanja, ne za postavitev novega hidranta, ne za nabavo omaric s pripadajočim orodjem.

13.7. - Trije člani iz PGD Zagradec smo se udeležili proslave 60-letnice PGD Mala Ilova Gora, na kateri so tudi prevzeli in blagoslovili novo motorno brizgalno Ziegler.

30.8. - Odprto tekmovanje v »vlečenju gasilske »C« cevi za Lambergov pokal« in veselica z ansamblom Slučaj: Udeležilo se ga je skupaj kar 20 ekip – 7 ženskih in 13 moških. Med tekmovanjem smo novi asfalt na tekmovališču nekoliko »zalili« s šampanjcem skupaj z županom dr. Petrom Verličem, pri podelitvi pokalov pa je poleg vodstva društva, predsednika KS Mlačevo in podpredsednika PGD Malo Mlačevo, ki sta bila tudi pomožna sodnika, sodeloval »podžupan« oziroma pooblaščenec župana in hkrati podpredsednik Gasilske zveze Grosuplje mag. Iztok Vrhovec.

Prehodni pokal v moški kategoriji je to pot zaslužila najmočnejša ekipa PGD Luče 1. Prehodni pokal v ženski kategoriji je pripadel članicam PGD Velika Loka. Pokal Najbolj priljubljena ekipa 2013 so prejele domače zagraške gasilke, ki so po glasovanju do razglasitve rezultatov s prodanimi srečkami dobile največ glasov.

Zbrana sredstva z dobrodelno akcijo na podlagi prodaje kuponov za ugotavljanje dolžine izpostavljene salame smo namenili sosednjemu PGD Veliko Mlačevo ob gradnji novega gasilskega doma.

V pripravi, organizaciji in pospravljanju prireditvenega dogajanja je sodelovalo nekaj nad 60 članic in članov ter nekaj simpatizerjev našega društva.

7.9. - Udeležba na srečanju mladih gasilcev in mentorjev v Čušperku – udeležba dveh mentorjev.

14.9. - Udeležba na srečanju članic Gasilske zveze Grosuplje v Lučah.

29.9. - Komisija za tehniko pri GZ Grosuplje: Ugotovili so, da so vozilo, brizgalna ter orodje in oprema, ki ga premoremo v našem društvu, v dobrem in vzdrževanem stanju ter pripravljeno za posredovanje v intervencijah. Pripomba je bila izrečena na knjižico kilometrin, saj naši šoferji izpolnjujejo mesečne obrazce z enakimi vsebinami.

13.10. - Izlet v Toskano (Firence, Pisa in Lucca) skupaj z vodstvom GZ, iz PGD Zagradec smo se ga udeležili štirje člani.

9.11. - Servis vozila GVM – Za redno servisiranje gasilskih vozil in motornih brizgaln v Gasilskem centru je poskrbela Gasilska zveza Grosuplje po predhodnem časovnem razporedu.

24.11. - Sv. maša Bogu v zahvalo za dobro opravljeno delo. 

                              2014

8.3. - Občni zbor - Kot delegata GZ Grosuplje sta se občnega zbora udeležila Aleš Kastelic in Janez Brodnik. Ostali gostje pa so bili še Tadej Garbas in Jure Janežič – PGD Malo Mlačevo, Tone Sterle - PGD Veliko Mlačevo in Janez Svetek – KS Mlačevo.

Nabave: 1 osebni zaščitni komplet, predelava in obnova MB Vatrosprem v Rosenbauer, nov elektro generator Honda 5,5 kW, nov defibrilator HeartSine Samaritan PAD 300P, nova radijska postaja Samsung, 30 m reševalne vrvi in dodatni drobni gasilski inventar, 4 nove gozdarske protivrezne hlače, 2 rabljena IDA aparata, izdelava in montaža varnostnih rešetk na 2 oknih v garaži.

Udeležba na srečanju mladine iz GZ Grosuplje v Račni.

                              2015

28. 3. - Občni zbor - Kot delegata sta se ga udeležila Andrej Bahovec in Drago Goršič. Ostali gostje Tone Sterle in Peter Saje iz PGD Veliko Mlačevo ter Tadej Garbas in Jure Janežič PGD Malo Mlačevo, predsednik KS Mlačevo Janez Svetek.

15.2. - Nabava 3 paradnih oblek in nekaj dodatnih srajc.

24.4. - Udeležba na skupščini Gasilske zveze Grosuplje.

2.5. - Udeležba na Florijanovi maši v Veliki Loki.

30.5. - Udeležba na 90-letnici PGD Velika Loka. 

18.7. - Udeležba na proslavi 90-letnice PGD Polica. 

Od 5. 8. - 13., 20., 21., 22., 23., 27. in 28. 8. 2015 - Delovne akcije za pripravo tekmovanja in prireditve.

29.8. - Zabavno tekmovanje v vlečenju »gasilske cevi« (vrvi) za Lambergov pokal in veselica z ansamlom Divja kri. Med moškimi ekipami je PGD Zagradec zasedlo 1. mesto, 2. Mlačevski petelini, 3. PGD Žalna. Med članicami je bila 1. ekipa PGD Velika Loka, 2. Luče in 3. Zagradec. 

10.10. - Brezplačna izdelava zbornika '60-let povezovanja, zaupanja, sodelovanja in prijateljstva' za GZ Grosuplje ob njeni 60-letnici delovanja (urejanje, fotografiranje, novinarstvo, oblikovanje) - predaja v tiskarno v formatu PDF - hight quallity 320 A4 strani – urednik Jože Miklič se je odpovedal honorarju v korist PGD Zagradec.  

17.10. - Proslava 60-letnice GZ Grosuplje – udeležba na proslavi in urejanje prometa.

                    2016

Januar – maj - Gradnja na podstrehi: montaža nosilne konstrukcije, paropropustne folije, izolacije, knaufa in elektro instalacij za potrebe treningov gasilsko-športnih disciplin v zimskem času in v izredno slabem vremenu. Dela v času nastajanja tega zbornika še potekajo.

20.2. - Občni zbor - Kot delegata GZ sta se ga udeležila Božo Knez in Anton Kastelic, ostali gostje pa so bili predsednik KS Mlačevo Janez Svetek in predstavnika PGD Veliko Mlačevo David Kastelic in Janez Jereb, zaradi obveznosti pa se ga je udeležil nekoliko pozneje tudi predsednik Tone Sterle.

 

Vaje, izobraževanja  in tekmovanja 2006-2016

                     2006

 Maja – 2. tekmovanje mladih gasilcev za memorial KS Št. Jurij – 5. mesto med 6 ekipami.

 25.7. - 5 ekip mladih se je udeležilo tudi gasilske orientacije na Spodnji Slivnici: mlajši pionirji (nimamo podatka o uvrstitvi), starejši pionirji 1 – 3. mesto, starejši pionirji 2 – 5. mesto, starejši pionirji 3 (nimamo podatka o uvrstitvi), mladinci – 3. mesto.

 V maju so se mladi gasilci udeležili 2. tekmovanja mladih gasilcev za pokal KS Št. Jurij – 5. mesto med 6 ekipami.

 4.7. - Tekmovanje za pokal Tabor – člani A  so zasedli 12. mesto od 18 ekip.

 30.10. - Opravljen pregled hidrantnega omrežja in omaric v Zagradcu.

 2.12. se je zagraška gasilska mladina udeležila 1. občinskega gasilskega kviza na Polici. Mlajši pionirji 1 so med 7 ekipami dosegli 4. mesto, ml. pionirji 2 pa 6., starejši pionirji 1 so bili 6., st. pionirji 2 pa 8. med 11 ekipami.

                     2007

 1.7. so se člani »A« udeležili tekmovanja za pokal Tabor pri Županovi jami, a se jim je sestavljanje sesalnega voda precej zakompliciralo. Zato med 15. ekipami zasedejo zadnje mesto.

 6.10. - Meddruštvena vaja: Požar in eksplozija plina ter reševanje ponesrečenih v kulturni dvorani Boštanj. Poleg PGD Zagradec sodelujejo še PGD Luče, Velika Loka, Veliko Mlačevo in Žalna.

 7.10. - Osnovni tečaj za gasilca: Gregor Zupančič.

 20.10. - se je tekmovanja v orientaciji na Mali Ilovi Gori iz Zagradca udeležilo skupaj kar 6 ekip: Ekipa mlajših pionirk je med 7 ekipami dosegla nehvaležno 4. mesto, mlajši pionirji so med 16 ekipami prav tako dosegli 4. mesto, starejši pionirji so med 17 ekipami s prvo ekipo dosegli 5. mesto, starejši pionirji 2 pa 9. mesto. Mladinci so med 4 ekipami zasedli 2. mesto, ekipa mladink pa 4. mesto med 4 ekipami.

27.10. - V Račni so na gasilskem kvizu mlajših pionirjev med 7 ekipami Zagradčani nastopili s tremi ekipami in dosegli 4., 5., in 6. mesto. Med starejšimi ekipami pionirjev sta tekmovali prav tako dve in med 11 ekipami zasedli 6. in 8. mesto. Med mladinci pa je sta med 4. ekipami spet tekmovali kar dve zagraški ekipi in zasedli 3. in 4. mesto.

                    2008

19.4. - V Šmarju – Sapu je na občinskem orientacijskem pohodu tekmovalo 5 mladih gasilskih trojk iz PGD Zagradec: Mlajše pionirke so zasedle 1. mesto med 7. ekipami, mlajši pionirji so med 18 ekipami zasedli 3. mesto, starejši pionirji so med 15 ekipami zasedli 3. mesto, mladinke so med 3 ekipami bile 3., mladinci pa med 4 ekipami 3.

30.4. so gasilci izvedli popis celotnega hidrantnega omrežja z opremo v vasi Zagradec, kjer je skupaj 8 hidrantov, in v vasi Lobček, kjer je skupaj 5 hidrantov s pripadajočo opremo. Pomanjkljivosti so zagraški gasilci sami dopolnili in popravili.

24.5. so v Št. Juriju za pokal Krajevne skupnosti tekmovali mlajši in starejši pionirji, a nimamo podatkov o uvrstitvi, mladinska ekipa pa se je uvrstila na 3. mesto.

Julija smo zagraški gasilci montirali še dve dodatni hidrantni omarici s pripadajočo opremo na Lobčku, ki ju je plačala Krajevna skupnost Mlačevo.

6.7.  so člani »A« tekmovali za pokal Tabor pri Županovi jami. Tekmovanje organizira PGD Ponova vas. Med 16 ekipami je zagraška zasedla 15. mesto.

(Nedaleč stran od tekmovalnega prizorišča se je zgodila velika prometna nesreča, v kateri je bila kot oškodovanec udeležena družina naših članov iz Zagradca.)

6.9. je na državnem orientacijskem teku v Jakobskem dolu zagraška ekipa mlajših pionirjev v sestavi Anže Jerovšek, Simona Kastelec in Laura Jaklič dosegla najboljši rezultat med ekipami v Gasilski zvezi Grosuplje – med 35 ekipami se je uvrstila na 19. mesto.

17.10. - Meddruštvena vaja Gozdni požar ob progi in reševanje ponesrečenca pod Slivniškim hribom skupaj s PGD Gatina, Malo Mlačevo in Veliko Mlačevo.

17.10. - Istega dne so se člani udeležili nočne vaje v podjetju G-M&M v okviru organizacije Gasilske zveze Grosuplje. Sodelovali so v gasilski verigi.

25.10. - 18 mladih gasilcev oziroma 6 ekip je sodelovalo na gasilskem kvizu v Št. Juriju. Mlajši pionirji so z dvema ekipama zasedli 4. in 7. mesto med 12 ekipami, starejši pionirji so prav tako z dvema ekipama dosegli 4. in 7. mesto, mladinci pa z dvema ekipama med 6 ekipami 5. in 6. mesto.

25.10. - Meddruštvena vaja v Veliki Loki: Požar na objektu. 

November - Izdelava novega požarnega načrta.

22.11. - Državni kviz v Puconcih: Pionirji so se uvrstili na 19. mesto.

25.11. - Nadaljevalni tečaj za gasilca: Benjamin Kastelic, Blaž Kastelic, Boris Gašperič, Katja Kastelec, Gregor Zupančič.

                    2009

4.4. - Osnovni tečaj za gasilca: Andrej Javornik, Judita Kavšek.

25.4. - Pregled celotnega hidrantnega omrežja na Lobčku in v Zagradcu ter vaja za mlade zagraške gasilce. Prijava pokvarjenega hidranta pri Godčevih na JKP.

9.5. - Društvo je bilo organizator občinskega tekmovanja v orientaciji in je nudilo vso pomoč pri logistiki. Na tekmovanju je sodelovalo 7 ekip iz Zagradca. Mlajše pionirke so med 6 ekipami osvojile 1. mesto. Med 15. ekipami mlajših pionirjev so naši dosegli 11. mesto. Med 17 ekipami starejših pionirjev sta tekmovali dve iz Zagradca – prva je zasedla nehvaležno 4. mesto, druga pa 7. Med 3 ekipami mladink je zagraška ekipa osvojila 2. mesto.

30.5. - Ekipa mlajših pionirk je na regijskem tekmovanju v orientacijskem teku v Stični dosegla 5. mesto, ekipa mladink pa 4. mesto.

3.10. - Občinskega gasilskega tekmovanja pri gasilskem centru v Grosupljem se je udeležila ekipa članov »A«. Med 17 ekipami iz 12 društev so zasedli 16. mesto.

9.10. - Vaja vpoklica po SMS sporočilih. Na vajo se je odzvalo 12 članov.

14.10. - Meddruštvena vaja na Velikem Mlačevem: Požar na porušeni hiši. Iz Zagradca se je je udeležilo 9 članov. Težave na radijskih zvezah.

23.10. - Meddruštvena vaja na Gatini: Gasilska veriga. Iz Zagradca se je vaje udeležilo 11 članov. Radijske zveze so zelo dobro vzpostavljene.

24.10. - Občinski kviz gasilske mladine na Polici: Iz Zagradca se je tekmovanja udeležilo 6 ekip. Med 14 ekipami so mlajši pionirji z dvema ekipama zasedli 1. in 12. mesto. Med 14 ekipami so starejši pionirji nastopili v dveh ekipah in so zasedli 5. in 8. mesto. Nastopili pa sta še dve mladinski ekipi in med 9 ekipami zasedli 8. in 9. mesto.

30.10. - Meddruštvena vaja na Radenskem polju v sodelovanju s PGD Žalna. Preizkusiti so želeli delovanje pozivnikov, a so Žalci po radijski zvezi sporočili, da sporočil niso prejeli. Iz Zagradca je sodelovalo 24 gasilcev.

7.11. - je Osnovni šoli dr. Antona Debeljaka v vasi Hrib – občina Loški potok potekalo regijsko tekmovanje v gasilskem kvizu. Iz Zagradca se je kviza udeležila ekipa mlajših pionirjev in se je med 16 ekipami uvrstila na 5. mesto, kar je bil najboljši rezultat v Gasilski zvezi Grosuplje v tej kategoriji.

November - Nabava (plačala je KS Mlačevo) in montaža hidrantne omarice na Lobčku pri Hribarju.

14.11. - Prikazna vaja začetnih požarov za vaščane Lobčka in Zagradca: Društvo je pripravilo za vaščane Lobčka in Zagradca večerno – nočno prikazno vajo gašenja začetnih požarov, gašenje s štirimi vrstami gasilnikov in gašenje s hidrantov. Vajo je izvajalo 15 članov.

                    2010

April - Udeležba mentorjev mladine na posvetu GZS.

24.4. - Orientacijski tek v Ponovi vasi: Iz Zagradca so mlajši pionirji med 15 ekipami zasedli 2. mesto, starejše pionirke so med 8 ekipami zasedle 1. mesto, starejši pionirji (2 ekipi) pa so med 18 ekipami zasedli 3. in 16. mesto.

12.6. - Regijsko tekmovanje v gasilski orientaciji je bilo v Račni. Pionirji so dosegli najboljši rezultat med ekipami GZ Grosuplje, in sicer 7. mesto, prav tako so bile tudi starejše pionirke najboljše v GZ Grosuplje in so osvojile nehvaležno 4. mesto med 10 ekipami.

7.8. - Člani »A« so se udeležili tekmovanja Napad na rdečega petelina – taktične vaje z motorno brizgalno v mokri izvedbi, ki ga je sosednje PGD Veliko Mlačevo organiziralo ponovno po več kot 20 letih. Ekipa PGD Zagradec je zadovoljivo opravila svoje delo na izredno razmočenem in blatnem terenu, saj je v času tekmovanja močno deževalo – 7. mesto med 15 ekipami, med društvi iz GZ Grosuplje pa 4. mesto. 

4.9. - Dan odprtih vrat za vaščane Lobčka in Zagradca. Zaradi dežja so člani in pionirji predstavili dejavnosti gasilskega društva v garaži gasilskega doma.

2.10. - Občinskega gasilskega tekmovanja so se udeležile iz Zagradca 3 tekmovalne ekipe -  člani »A« – 18. Med 19 ekipami, članice »A« in člani »B« s(m)o bili 8. med osmimi ekipami. Že udeležba tako majhnega društva s toliko ekipami nam predstavlja velik uspeh. Sodelovalo je 30 članov.

11.10. -  Poskusno zbiranje članov prek SMS.  Odzvalo se je 10 članov.

22.10. - Osrednja vaja Gasilske zveze Grosuplje Vihar – vaja vseh gasilskih društev v Gasilski zvezi Grosuplje ter s sodelovanjem reševalcev iz ljubljanske reševalne postaje v industrijski coni pri čistilni napravi pod Slivniškim hribom. V njej so sodelovali tudi Zagradčani.

23.10. - Na gasilskem kvizu v Šmarju – Sapu so tekmovale 3 ekipe iz Zagradca: mlajši pionirji z dvema ekipama in starejši pionirji, ki so med 11 ekipami osvojili 3. mesto.

23.10. - Interna vaja. Sodelovalo 11 članov.

29.10. - Meddruštvena vaja v središču Zagradca: Scenarij (na kratko) je bil namenjen požaru po neurju na več objektih in tehničnemu reševanju v prometni nesreči. V njej so sodelovala še društva iz Gatine, Malega in Velikega Mlačevega ter Grosupljega. V vaji smo uporabili gašenje z vodovodnega omrežja in iz gasilskih cistern, reševanje ponesrečenega v gorečen objektu in »dobavo« vode z gasilsko verigo prek treh črpalk. PGD Grosuplje je nato prikazalo še tehnično reševanje ponesrečenega človeka v prometni nesreči. Sodelovalo je15 zagraških gasilcev in 39 še iz ostalih navedenih društev.

20.11. Regijski kviz gasilske mladine je bil v podružnični šoli v Dolenji vasi pri Ribnici, na katerem so med 18 ekipami starejših pionirjev tekmovali tudi Zagradčani in osvojili 13. mesto.

                    2011

Aprila smo izvedli ponovni popis celotnega hidrantnega omrežja z opremo v vaseh Zagradec in Lobček.

16.4. - Tekmovanje v gasilski orientaciji v Št. Juriju – Iz Zagradca so se tekmovanja udeležile 4 ekipe. Med 6 ekipami starejših pionirk 1 je zagraška dosegla 2. mesto, druga ekipa starejših pionirk pa 3. mesto.

11.6. je bilo v Velikih Poljanah pri Ribnici organizirano regijsko tekmovanje v orientacijskem pohodu. Zagraška mladinska ekipa je med 11 ekipami dosegla 9. mesto.

14.8. - Gasilsko tekmovanje Napad na rdečega petelina v organizaciji PGD Veliko Mlačevo. Udeležili so se ga člani »A« in so dosegli zelo solidno 7. mesto med 15 ekipami, med samo 10 grosupeljskimi ekipami pa celo 4. mesto.

1.10. - Občinsko gasilsko tekmovanje v Grosupljem – Iz Zagradca so se udeležili člani »A«, ki so med 17 ekipami dosegli 14. mesto, in člani »B«, ki so bili zadnji med 8 ekipami. Iz Zagradca je sodelovalo 18 gasilcev.

13.10. - Interna vaja – sodelovalo 12 članov.

15.10. - Vaja: Poskusno zbiranje članov prek SMS – odziv 14 članov.

28.10. - Meddruštvena vaja v Lučah – iz Zagradca se je je udeležilo 8 članov.

29.10. - Meddruštvena vaja na Malem Mlačevem: Požar na objektu  – iz Zagradca se je je udeležilo 9 članov.

                    2012

14.4. - Občinskega tekmovanja v gasilski orientaciji Gasilske zveze Grosuplje v PGD Čušperk sta se udeležili ekipa pionirjev, ki je med 14 ekipami zasedla 13. mesto, ekipa mladink pa med 10 ekipam 2. mesto.

18.5. - Tečaj za vodjo skupine: Samo Kadunc, Tomaž Zupančič, Matic Miklič, Gregor Zupančič.

1.6. - PGD Zagradec je bilo soorganizator rednega mesečnega preverjanja radijskih zvez prostovoljnih gasilskih društev v GZ Grosuplje. Vaja je potekala po ustaljenem redu, ugotovili pa so, da so radijski signali bili čez boštanjski hrib zelo slabo slišni.

18.7. - PGD Čušperk organiziralo 1. odprto gasilsko tekmovanje v hitrem spajanju sesalnega voda. Gre za novost v naši gasilski zvezi, pa tudi v Sloveniji so se taka tekmovanja začela šele pred dobrima dvema letoma. V ekipah tekmuje 6 članov – desetar, strojnik, oba vodarja in oba cevarja, tekmuje pa se v skladu s pravili – Vaja z motorno brizgalno v tistem delu, ki govori o polaganju sesalnih cevi (od str. 112 do 138).

Tekmovanja v Čušperku se je udeležilo 11 ekip članov A (med njimi tudi ekipa članov A iz PGD Zagradec) in 2 ekipi članic A. Tekmovalo se je po sistemu izžrebanih parov, ki so se izločali v treh krogih.

25.8. - Udeležba članov na tekmovanju Napad na rdečega petelina. Med 17 ekipami je PGD Zagradec zasedlo 15. mesto.

30.9. - Na športnem igrišču v Zagorici – občina Dobrepolje – je bilo občinsko gasilsko tekmovanje za gasilska društva v gasilskih zvezah Dobrepolje in Grosuplje. Tekmovanja se je udeležila tudi ekipa članov A iz PGD Zagradec pri Grosupljem in  osvojila 8. mesto.

5.10. - Vaja »Požar Županova jama«, ki so jo organizirale gasilke PGD Ponova vas v sodelovanju s komisijo za delo z gasilkami v GZ Grosuplje. V vaji je sodelovalo 64 gasilk iz 11 prostovoljnih gasilskih društev (od 18) v GZ Grosuplje in ob pomoči 25 kolegov. V vaji je sodelovalo 7 gasilk iz našega društva ob pomoči dveh operativnih članov.

12.10. - Vaja gasilcev PGD Gatina, Malo Mlačevo, Zagradec, organizator vaje pa je bilo PGD Veliko Mlačevo. Zagradčani so imeli nalogo črpanja vode neposredno iz potoka in jo po enem kraku dovajati v gasilski verigi do višje postavljene malomlačevske črpalke, z enim krakom pa so gasili gozd na vzhodu. V vaji so tudi reševali ponesrečenega gasilca, Gatinci pa so uporabili dihalne aparate. Pri delu so zaradi velikega in razgibanega terena uporabljali radijske zveze. V vaji je sodelovalo 8 članov PGD Zagradec.

15.10. - Vaja pri gasilskem domu/poskusno zbiranje članov prek SMS – zbralo se je 14 članov.

25.10. - Nenapovedana vaja PGD Zagradec pri Grosupljem: Gori pri Marjanu Kramplju. Ko se jih je zbralo 9, so s kombijem odšli najprej do najbližjega hidranta in tam pustili tri člane in orodje, da so najprej začeli razvijati napad iz hidranta. Ostali so na požarišče prišli peš. Nato so se ostali premestili (med tem se jim je še eden pridružil) in odšli na najbolj dostopen vodnjak in postavili brizgalno.  V vaji je sodelovalo 12 članov PGD Zagradec.

27.10. - Kviz gasilske mladine v Grosupljem – iz Zagradca so se pionirji med 10 ekipami uvrstili na 8. mesto, mladinci med 13 ekipami na 12. mesto in gasilski pripravniki na 3. mesto med 3 ekipami.

                    2013

4.2. - Osnovni tečaj za gasilca: Jure Jaklič, Nejc Hvala.

20.4. - Nadaljevalni tečaj za gasilca: Grega Kastelec.

1.6. - Na občinski orientaciji v Veliki Loki je ekipa mlajših pionirjev dosegla 6. mesto med 23 ekipami, mladinke so zasedle 5. mesto med 13 ekipami, mladinci pa predzadnje mesto med 32 ekipami.

8.6. - Tekmovanje v hitrem spajanju sesalnega voda v Čušperku za člane A - tekmovalo je 5 ekip, tudi izven GZ Grosuplje. Udeležba 6 članov.

15.6. - V Grosupljem je potekalo regijsko tekmovanje ekip prve pomoči, v kateri smo kot logistična podpora sodelovali tudi trije gasilci iz PGD Zagradec pri Grosupljem.

22.6. - Tekmovanja Napad na rdečega petelina na Velikem Mlačevem se je udeležilo 12 moških ekip in 4 ženske ekipe. Med tekmujočimi je bila tudi članska ekipa PGD Zagradec. Vaja bi jim sicer uspela dokaj solidno, če se jim ne bi pri vezanju razpel sesalni vod in so ga morali ponovno spenjati, kar jim je vzelo kar precej dodatnega časa, pa še nekaj kazenskih točk. Kljub temu fantje niso bili zadnji – prehiteli so celo dve ekipi v svoji članski kategoriji. Tekmovanja se je udeležilo 9 članov.

4.7. - Člani A so se udeležili tekmovanja za pokal Tabor v Ponovi vasi in med 9 ekipami zasedli 2. mesto. Udeležba 9 članov A PGD Zagradec.

13.7. - Lov na stiškega ptiča: Drugega tekmovanja, ki ga je organiziralo PGD Stična pod naslovom Lov na stiškega ptiča, se je udeležilo tudi 9 zagraških članov A in med petimi članskimi ekipami osvojilo tretje mesto in pokal. V ženski konkurenci sta tekmovali dve ekipi. Tekmovanje je bilo sestavljeno iz mokre taktične vaje in vaje razvrščanja po Pravilih gasilsko športnih tekmovalnih disciplin.

22.8. - Člani PGD Zagradec so se udeležili meddruštvenega tekmovanja Napad na rdečega petelina in med 12 moškimi ekipami zasedli 6. mesto.

21.9. - Občinsko gasilsko tekmovanje v Grosupljem: Naši člani A so dosegli solidno 8. mesto med 15 tekmujočimi ekipami. Tekmovalo je 9 članov.

11.10. - Vaja članic GZ Grosuplje na kmetiji Frkole v Šmarju-Sapu: sodelovale so 4 zagraške gasilke ter dva člana. Ena je  sodelovala v ekipi prve pomoči, ostale tri pa pri usmerjanju prometa oziroma zapori ceste.

12.10. - Vaja: Pozno popoldne je poveljnik članom operativne skupine poslal SMS sporočilo, da V ZAGABRJU GORI NA ROBU GOZDA. 8 članov operativne skupine se je v 4 minutah z gasilskim vozilom odpravilo iz garaže gasilskega doma. Požar se je že preveč razplamtel, da bi ga lahko pogasili z metlami, zato so takoj zapeljali s kombi vozilom do bližnjega retja ter razvili 150 m cevi do trojaka in nato požar krotili z dvema napadoma. Za to gašenje so uporabili dva turbo ročnika, ki imata večji pretok glede na količino ustvarjene megle/razpršitve curka. Požar so uspešno pogasili. Zato niso klicali na pomoč sosednjih društev.

13.10. - Interna vaja – udeležilo se je je 9 članov.

18.10. - Meddruštvena vaja na Gatini: Požar na kozolcu – izven vasi / sodelovanje v gasilski verigi – udeležilo se je je 9 članov.

19.10. - Prikazna vaja: Zaradi pomanjkljivosti, ki so se pokazale pri reševanju ob neurju poleti, se je vodstvo gasilske zveze odločilo, da v mesecu oktobru pripravi za vsa društva prikazno vajo. Iz našega društva se je je na Malem Vrhu pri Šmarju – Sapu udeležilo po dogovoru 5 operativnih gasilcev.

19.10. - Pionirska ekipa se je udeležila občinskega gasilskega kviza v Račni.

28.10. - Sanitarno črpanje vode iz vodnjaka.

2.11. - Meddruštvena vaja na Plešivici: Gašenje in reševanje iz stanovanjske hiše.

15.11. - Posvet članic Gasilske zveze Slovenije v Zrečah – udeležila se ga je vodja naših članic.

23.11. - Regijski posvet članic v Stični – udeležba 2 članici.

5.12. - Preverjanje radijskih postaj: PGD Zagradec pri Grosupljem je bilo gostitelj udeležencev rednih mesečnih preverjanj iz vseh prostovoljnih gasilskih društev v Gasilski zvezi Grosuplje. Po vajah so bili vsi udeleženci vaje povabljeni v gasilski dom na kuhano vino.

7.12. - Tečaj za uporabnika radijskih postaj: Benjamin Kastelic, Grega Kastelec.

12.12. - Tečaj za uporabnika dihalnih aparatov: Grega Kastelec, Gregor Zupančič. 

16.12. - Testno zbiranje operativcev – 7 članov v 3 minutah.

                    2014

31.5. - Udeležba na občinski orientaciji na Polici – ekipa mladink in mladincev, slednji so dosegli 3. mesto.

21.6. - Člani A so se udeležili meddruštvenega tekmovanja na Malem Hudem GZ Ivančna Gorica – suha taktična vaja z MB. Udeležba 9 članov A PGD Zagradec.

12.7. - Člani A so se udeležili tekmovanja Lov na stiškega ptiča. Udeležba 9 članov A PGD Zagradec.

4.9. - Člani A so se udeležili meddruštvenega tekmovanja v hitrem spajanju sesalnega voda v Čušperku. Udeležba 6 članov A PGD Zagradec.

27.9. - Člani A so se udeležili občinskega gasilskega tekmovanja in dosegli med 16 prijavljenimi ekipami 4. mesto. Udeležba 9 članov A PGD Zagradec.

1.10. - Udeležba v vaji članic GZ Grosuplje v Račni – sodelovale 3 članice.

2.10. - Interna mokra vaja – 10 članov PGD Zagradec.

8.10. - Tečaj za usposabljanje gasilcev za delo z motorno žago: Grega Kastelec.

31.10. - Društvo je bilo gostitelj meddruštvenega kompleksnega izobraževanja in vaje, v katerem so poleg Zagradca sodelovala še društva PGD Gatina, Grosuplje, Malo Mlačevo in Veliko Mlačevo. Izvedli so gašenje iz hidrantnega omrežja, gasilko verigo, vstopanje v zadimljene prostore, intervencijsko reševanje ponesrečenih iz vozil, izvajanje prve pomoči in oživljanja s pomočjo defibrilatorja. Udeležba 12 članov iz PGD Zagradec.

14. in 15.11. - Udeležba 2 članic na posvetu GZS v Murski Soboti.

24.11. - Tečaj za strojnika: Grega Kastelec, Gregor Zupančič.

26.12. - Interna vaja – 6 članov.

               2015

21.3. - Tečaj za vodjo skupine: Grega Kastelec.

22.4. - Napredovanje v čin gasilski častnik II. stopnje: Jože Miklič.

6.6. - Na Veliki Ilovi Gori so se naši mladi gasilci udeležili tekmovanja v gasilski orientaciji: Ekipa mladincev je dosegla 2. mesto, prav tako so 2. mesto zasedle gasilke pripravnice.

13.6. - Udeležba ekipe mladincev in ekipe gasilk pripravnic na regijski orientaciji v Stični: Ekipa mladincev je zasedla 1. mesto, ekipa gasilk pripravnic pa je zasedla 4. mesto.

21.6. - Člani A so tekmovali v suhi taktični vaji z MB na Malem Hudem v organizaciji PGD Ivančna Gorica – GZ Ivančna Gorica in dosegli 7. mesto.

3.7. - Udeležba članov A na tekmovanju za pokal Tabor – PGD Ponova vas – tekmovališče Št. Jurij  in dosegli 2. mesto med 6. ekipami.

23.7. - Tečaj za usposabljanje gasilcev za gašenje požarov v naravnem okolju: Grega Kastelec.

8.8. - Članski tekmovalni enoti PGD Zagradec je na tekmovanju Napad na rdečega petelina, ki ga je že petnajstič organiziralo sosednje PGD Veliko Mlačevo, to pot uspelo premagati vse ekipe in osvojiti 1. mesto in kar dva pokala – enega v obliki petelina, drugi pa je prehodni pokal. Gre za vajo z MB v mokri izvedbi na travni površini z odvzemom vode iz bližnjega potoka Breg. Pri tem je ekipi pripadla tudi čast snemanja gasilske tekmovalne zastave.

Tekmovalo je skupaj 10 ekip: 2. je bila ekipa PGD Gatina I., 3. PGD Gatina II. Tekmovale so še ekipe Ponova vas I., Velika Ilova Gora, Žalna, Malo Mlačevo, Veliko Mlačevo, Komenda in Luče.

5.9. - Tečaj za tehničnega reševalca: Grega Kastelec, Gregor Zupančič.

11.9. - Na tekmovanju HITREGA SPAJANJA SESALNEGA VODA v Čušperku so se naši člani A PGD Zagradec pri Grosupljem v zadnjem krogu borili v paru za tretje mesto skupaj z izkušenimi člani A PGD Čušperk in, seveda, pristali na nehvaležnem četrtem mestu, kar pa je za nas VSEENO ZELO VELIK USPEH. Pri članih je zmagalo PGD Zalog pri Cerkljah na Gorenjskem, drugo je bilo PGD Dolenji Lazi pri Ribnici, tretje pa Čušperk. Skupaj je bilo prijavljenih 16 članskih ekip (iz GZ Grosuplje poleg že omenjenih še Gatina, Mala Ilova Gora in Malo Mlačevo ter Šmarje – Sap in Žalna, ki nista tekmovali) in 7 ekip članic (iz GZ Grosuplje Čušperk in Luče).

12.9. - Občinsko gasilsko tekmovanje v Zagorici GZ Dobrepolje; Člani A PGD Zagradec pri Grosupljem so si na tekmovanju spet priborili nehvaležno četrto mesto in v skupnem seštevku tretje mesto zgrešili le za 0,27 točke, od najboljših pa zaostali za 17,99 točk. Tekmovanje je bilo sestavljeno iz razvrščanja, vaje z MB in štafete na 400 m.

19.9. - Državna orientacija na Dolah pri Litiji: Mladinci so se uvrstili med 35 ekipami na 6. Mesto, kar je najboljši rezultat v letu 2015 med mladimi gasilci v GZ Grosuplje. V ekipi so sodelovali Maj Ferjan ter brata Jošt in Žiga Duša.

4.10. - Interna vaja. Sodelovalo 10 članov.

24.10. - Meddruštvena vaja v organizaciji PGD Veliko Mlačevo - sodelovalo 7 članov.

6.11. - Vaja na ravni Gasilske zveze Grosuplje VIHAR, v kateri je sodelovalo vseh 18 društev.

25.11. - Tečaj za uporabnika dihalnega aparata: Benjamin Kastelic.

11.12. - Tečaj za uporabnika dihalnega aparata: Nejc Hvala.

               2016

9.1. so člani operativne enote PGD Zagradec izvedli društveno vajo v Grosupljem, v kateri je sodelovalo 9 gasilcev. Vaja je potekala v ostareli stanovanjski hiši na Taborski cesti v Grosupljem. V okviru vaje so pogasili kuhinjski požar in rešili ujeto osebo iz stanovanja. Pri tem so izvedli dva notranja napada, vodo pa so s pomočjo motorne brizgalne pridobili iz bližnjega hidranta.

23.1. - Osnovni tečaj za gasilca: Ana Kastelec, Andrej Kastelec, Anže Jerovšek, Jošt Duša, Klavdija Jerovšek, Ksenija Zupančič, Lara Kastelec, Laura Jaklič, Luka Zorenč, Mateja Godec, Patricija Jerovšek, Petra Hostnik, Simona Kastelec, Špela Zetiček, Tanja Zupančič, Tina Oven, Urban Krampelj.

30.1. - Tečaj za mentorja mladine: Grega Kastelec.

 

Intervencije 2006-2016

                    2006

30.4. - Boštanj: Kresovanje / varovanje kresa – 3 člani.

                    2007

17.11. - Radensko polje – travniški požar – gasilo 7 zagraških gasilcev, s traktorsko 3000 l cisterno. Ker se je požar preveč razširil, so prišli pomagat gasilci iz PGD Grosuplje in Žalne z avtocisternama in še en gasilec iz Velikega Mlačevega. Zaradi vetra se je popoldne požar spet razvnel. Na pomoč je prišel tudi bagerist s strojem iz vasi in je kupe suhega šotnega koreninja odrinil na kup, katerega so gasilci sproti polivali z vodo.  

                    2008

27.4. - Boštanj: Pripravljen odpadni les za kresovanje so nepridipravi zažgali ob 5.21. / Poleg grosupeljskih gasilcev so požar gasili zagraški gasilci.

30.4. - Boštanj: Kresovanje / varovanje kresa – 3 člani.

27.7. - Radensko polje: Travniški požar / Zaradi suše in vetra se je požar zelo hitro širil in je zajel približno 10 ha travniških površin. Poleg grosupeljskih (7), velikomlačevskih (1) in žalskih (3) gasilcev je požar gasilo 8 zagraških gasilcev.

10.8. - Grosuplje: Velik požar v podjetju Omaplast ob 3.28 / Na požaru je sodelovalo 11 gasilskih društev – skupaj 76 gasilcev. Požar so gasili tudi zagraški gasilci.

17.8. - Ptuj/Hajdina: Neurje je povzročilo ogromno škodo / 2 zagraška gasilca sta se vključila pod okriljem Gasilske zveze Grosuplje v pomoč pri odstranjevanju posledic neurja v Hajdini pri Ptuju.

20.11. - Plešivica: Požar ob krušni peči / Na požar so odhiteli tudi zagraški gasilci, a so požar obvladali že domačini/sosedje in nekaj grosupeljskih in žalskih gasilcev.

                     2009

14.1. - Zagradec: Dimniški požar / Gospodinja in en zagraški gasilec sta požar že zadušila, čeprav je sama gospodinja pred tem poklicala intervencijo in so na požarišče prišli tudi grosupeljski gasilci, ki so nato pregledali še dimnik in kurišče.

30.4. - Boštanj: Kresovanje / Požarna straža-varovanje kresa – 3 člani.

                    2010

18. do 20. 9. - POPLAVE - Glej prispevke na strani 117, 118 in 119!

                    2011

 25.3. - Zagradec – Klic ReCO: Ugotovite, kje je gozdni požar? / 8 članov je odšlo v akcijo in pregledalo gozd vse do lovske koče na Ilovi Gori in ugotovilo, da je bilo sporočilo o požaru mišljeno za Zagradec pri Krki, ali pa je šlo za lažni alarm.

 7.6. - Zagradec: Neurje s poplavami / Glej prispvek na strani 123!

 1.7. - Križišče za Malo Mlačevo – požar v transformatorju / na požar je odhitelo 7 članov.

 26.5. - ob 17.07 - Intervencija Zagradec / Klic ReCO, naj se preveri, če in kje gori gozd. Bilo je še povedano, da v klicu ni bilo točno povedano, za kateri Zagradec naj bi šlo. Sodelovali 4 člani PGD Zagradec. Požara v rajonu PGD Zagradec pri Grosupljem ni bilo. Na intervencijo so odšli 4 člani.

                     2012

18.6. -  Intervencija Lobček: Člani PGD Zagradec smo ob 13.17 dobili poziv, da gori gospodarsko poslopje na naslovu Lobček 37. / V gasilskem domu se je zbralo 9 gasilcev, ki so se hitro odpravili na Lobček. Intervenirali Grosuplje, Malo Mlačevo, Veliko Mlačevo in Zagradec.

1.11. - Ob 22.34 - Boštanj – Veliko Mlačevo / Klic ReCO: Veliko Mlačevo 59: Gori osebno vozilo na avtoodpadu. / V gasilskem domu se nas je zbralo 8 članov operativne skupine. Za gašenje avtomobilov imamo na voljo gasilne aparate na prah in bioversal. Naložili smo vse gasilne aparate, ki jih premoremo in se že po šestih minutah odpeljali na požar. Na požaru v Centru za razgradnjo vozil pod Boštanjem so tik pred tem prišli gasilci iz PGD Veliko Mlačevo, ki so najprej zaščitili okoliške avtomobile, nato pa smo skupaj poskušali zadušiti požar. A ker je bilo vozilo že močno v plamenih, nam je naših gasilnih sredstev že primanjkovalo. Poleg tega sta bili ogroženi še dve vozili v bližini (šlo je za uporabna vozila, deponirana po policijskem odvzemu). Na požar so nato prišli še gasilci iz PGD Malo Mlačevo, ki so avtomobil pogasili. Ker je bilo vozilo še vedno precej vroče, so ga dokončno ohladili gasilci iz PGD Grosuplje. Na intervencijo je odšlo 8 zagraških gasilcev.

11.11. - Gasilska zveza Grosuplje – Občina Grosuplje / Sporočilo poveljnika Gasilske zveze Grosuplje v zvezi z napovedanimi velikimi padavinami. Upoštevali – bili v pripravljenosti.

13.11. - Ob 3.36 - Boštanj – Veliko Mlačevo – Klic ReCO:  Pod gradom Boštanj gori veliko gospodarsko poslopje. / Ob našem prihodu na požar je že močno gorelo v objektu, velikem približno 10 m (+ 8 m nadstrešek) krat 50 m dolžine, kjer je več dejavnosti – od poslovnih prostorov, skladišč, garaž za kmetijsko mehanizacijo in shrambo žita, bifeja, galerije, sanitarij, kurilnice do neposrednega zunanjega skladišča plinskih jeklenk.

Začetek požara je bil verjetno kar precej časa prej, saj je najbližji stanovalec v bližnjem stanovanjskem bloku izjavil, ko je požar opazil in sporočil regijskemu centru, da je takrat že močno gorelo. Žarišče požara je bilo v skladišču podjetja, ki ima v najemu prostore in se ukvarja z zbiranjem in razgradnjo kuhinjskih odpadkov in odpadnih jedilnih olj ter masti.

Zato je bilo treba tudi ustrezno gasiti – s peno, pa še to gašenje je bilo problematično, saj je domet pene le nekaj metrov, gorelo pa je na večji površini, ker se je odpadno olje, ki je bilo skladiščeno v plastičnih 1 m³ velikih posodah, ki so se že stopile, razlilo po veliki površini (po oceni cca 200 m², saj ga je bilo po oceni skladiščenega približno 25.000 l. Intervencijsko poveljstvo (Boris Njenjić – PGD Grosuplje) je zaradi tega poklicalo na pomoč Gasilsko brigado Ljubljana. 

Poklicali so še društva v Gasilski zvezi Grosuplje, ki imajo gasilske avtocisterne. Ostali, ki imamo na voljo za požare le gasilske prenosne motorne brizgalne, smo z gasilsko verigo črpali vodo iz približno 400 m oddaljenega potoka do gasilskih avtocistern, ki so nato neposredno s svojimi napadalci gasili požar. Malo pred 7. uro je bil požar v glavnem pogašen, a smo ostali skupaj z gasilci iz Velikega Mlačevega in Gatine za požarno stražo, saj se je ob demontiranju zgorelega ostrešja sem ter tja še vedno vsula žerjavica in je obstajala nevarnost, da ponovno zagori. Poleg tega smo se dejavno vključili z vitlom, da smo še tleče ostrešje čim prej spravili na tla in ga pogasili. V zgradbi je zgorela tudi večja količina žita in dva večja kmetijska traktorja ter nekaj traktorskih priključkov.

V intervenciji smo sodelovali gasilci iz PGD Gatina, Grosuplje, Luče, Malo Mlačevo, Polica, Ponova vas, Šmarje – Sap, Veliko Mlačevo, Zagradec pri Grosupljem (8 članov), Žalna in Gasilska brigada Ljubljana. Skupaj približno 80 gasilcev.

                    2013

14.1. - Ob asfaltni poti proti žalski osnovni šoli od Lobčka proti železniškemu podvozu je sneg »skoraj« podrl drevo, ki je bilo nevarno nagnjeno nad potjo. Zato so na klic predsednika KS odšli trije zagraški gasilci v intervencijo in drevo odstranili. Od odhoda do povratka v gasilsko garažo so potrebovali nekaj več kot eno uro.

26.2. - Potrebno je bilo ukrepati zaradi odtrganega talnega hidranta pri pluženju snega – lokacija pri Krampljevem hlevu.

29.7. - Gatina–Grosuplje: Zaradi viharja podrte strehe na Gatini so zagraški gasilci prejeli iz ReCO klic. Ko so prišli na Gatino, so jim sami Gatinci dejali, da bodo streho sami zakrpali. Zagradčanom pa so povedali, da je bilo še večje neurje v samem središču Grosupljega. Zato so se preusmerili na intervencijo v Grosuplje ...

29.7. - Tu je na stanovanjsko-poslovni zgradbi Adamičevega centra dobesedno odpihnilo pločevinasto streho s tramovi/špirovci vred iz zahodne strani in jo vrglo večji del čez cesto na približno 100 m oddaljeno zgradbo sodišča. Dele ostrešja pa je vrglo tudi na bližnji stolpič občinske zgradbe, upravno enoto, novo krožno križišče in celo na mimovozeči avtomobil, v katerem pa voznica na srečo ni bila poškodovana. Vse prej omenjene strehe na okoliških zgradbah so bile precej poškodovane, še najbolj pa na sodišču.

Naše delo smo pretežno usmerili v odstranjevanje zverižene pločevine in polomljenega tramovja na sodišču, ki ga je bilo treba razsekati ali razdvojiti in zmetati na zelenico, od koder so ga delavci Javnega komunalnega podjetja Grosuplje naložili s stroji in odpeljali na deponijo.

Pri delu smo uporabili pred nekaj dnevi nabavljeno novo ročno teleskopsko lestev ter gasilske sekire in krampe, ostali pa tudi rezalke.

V intervenciji je sodelovalo okoli 50 gasilcev iz PGD Grosuplje, Malo Mlačevo, Ponova vas, Št. Jurij in Zagradec pri Grosupljem, delo pa je trajalo skoraj do 22. ure.

                    2014

1.2. ob 17.13 - Glavna cesta Mlačevo-Račna: ŽLEDOLOM: Podrtih več dreves čez cesto. Na intervencijo je odšlo 5 zagraških gasilcev. Delo je trajalo 2 uri. (Opomba: ReCO več ne beleži izvozov posameznih ekip, kar povzroči ZMEDO v evidentiranju intervencij.) 

2.2. ob 1.10 - Glavna cesta Mlačevo-Zdenska vas: Podrtih več dreves čez cesto. Na intervencijo so odšli 4 zagraški gasilci. Delo je trajalo 3 ure.

2.2. ob 14.02 - Krajevna cesta Zagradec-Boštanj: Dve drevesi, podrti na cesto. / Na intervencijo so odšli 4 zagraški gasilci. Delo je trajalo 1 uro. 

2.2. ob 14.15 - Glavna cesta Mlačevo-Račna: Podrtih več dreves čez cesto. Na intervencijo so odšli 4 zagraški gasilci. Delo je trajalo 2 uri.

2.2. ob 15.39 - Glavna cesta Mlačevo-Račna (500 m naprej od ribnika): Drevo na cesti. / Na intervencijo je odšlo 5 zagraških gasilcev. Delo je trajalo 1 uro.

2.2. ob 18.00 - Krajevna cesta Lobček-Žalna: Drevo na cesti. / Na intervencijo je odšlo 5 zagraških gasilcev. Delo je trajalo 1 uro.

2.2. ob 18.13 - Občinska cesta Mlačevo-Žalna: Dve drevesi, podrti na cesto. / Na intervencijo je odšlo 5 zagraških gasilcev. Delo je trajalo 1 uro.

2.2. ob 18.50 - Krajevna cesta Zagradec-Boštanj: Podrtih več dreves čez cesto. / Na intervencijo je odšlo 8 zagraških gasilcev. Delo je trajalo 2 uri.

2.2. ob 21.40 - Krajevna cesta Zagradec-Boštanj: Podrto drevo čez cesto. / Na intervencijo je odšlo 6 zagraških gasilcev. Delo je trajalo 1 uro.

3.2. ob 8.53 - Krajevna cesta na grad Boštanj: Podrto drevo čez cesto. / Na intervencijo so odšli 3 zagraški gasilci. Delo je trajalo 1 uro.

4.2. ob 15.17 - Krajevna cesta Žalna (pod Lobčkom): Podrto drevo čez cesto. / Na intervencijo je odšlo 5 gasilcev. Delo je trajalo 1 uro.

5.2. ob 17.36 - Glavna cesta proti Račni: Podrtih več dreves čez cesto. / Na intervencijo je odšlo 7 gasilcev. Delo je trajalo 2 uri.

3. 7. - Mlačevo/križišče Grosuplje-Luče-Račna: Goreče vozilo / Na intervencijo je odšlo 6 gasilcev. Ukrepanje ni bilo potrebno, ker je požar pogasilo PGD Grosuplje.

9. 11.  ob 17.36 - Zagradec pri Grosupljem: POPLAVE / Polnjenje vreč s peskom in zlaganje v nasip ob hiši Toneta Zupančiča - 8 gasilcev 4 ure.

                    2015

30.5. - Veliko Mlačevo: Dimniški požar / izvoz, po izvozu preklic, intervencija ni bila potrebna.

8.6. ob 15.52 - Poziv: GORI PODRAST, SPODNJE BLATO IN 2 KM PROTI VIŠNJI GORI / Intervencije se je udeležilo 5 gasilcev PGD Zagradec. Na kraj požara so prispeli ob 16.05, požar so domačini že pogasili. Gasilci so mesto požara ohladili z vodo in prekopali zemljo. Vseh 5 gasilcev se je ob 16.21 vrnilo v prostore PGD Zagradec.

21.10. ob 17.51 - Poziv: POŽAR NA STAREM SMETIŠČU SPODJE BLATO-VIŠNJA GORA NA DESNI STRANI / Intervencije se je udeležilo 8 gasilcev PGD Zagradec. Gasilci so izvozili ob 17.56 in na kraj požara prispeli ob 18.03. Na kraju požara so imeli gasilci PGD Grosuplje stanje že pod nadzorom, zato so se gasilci PGD Zagradec pri Grosupljem zgolj javili vodji intervencije in ker pomoč ni bila potrebna, ob 18.15 zapustili mesto intervencije. Ob 18.25 se je vseh 8 gasilcev vrnilo v prostore gasilskega doma.

                    2016

 28.2. ob 19.31, VELIKO MLAČEVO 68, DIMNIŠKI POŽAR / 8 gasilcev PGD Zagradec je sodelovalo pri gašenju dimniškega požara na Velikem Mlačevem. V sodelovanju s PGD Grosuplje, Gatina, Malo in Veliko Mlačevo so požar sanirali ter odstranili material v dimniku. 

S5 Box