Požarni načrt

STALNO PRIPOROČILO BLIŽNJIM STANOVALCEM V ZVEZI S HIDRANTNIM OMREŽJEM:

Bližnjim stanovalcem v vasi Lobček in Zagradec pri Grosupljem priporočamo, da vse hidrantne omarice in hidrante (nadzemne in podzemne) redno tudi sami pregledujejo in odstranjujejo vse, kar bi onemogočalo dostop do njih.

Ugotovitve o poškodbah

- hidrantov lahko sporočite vzdrževalcu vodovodnega omrežja - Javnemu komunalnemu podjetju Grosuplje, zaželeno pa je, da vaše ugotovitve sporočite na našo e-pošto   ali  (predsednik Matic Miklič). 

- hidrantnih omaric in morebitnega odtujevanja gasilske opreme iz njih pa javite vodstvu Krajevne skupnosti Mlačevo.

Pri podzemnih hidrantih še posebej priporočamo čiščenje zemlje, prahu, blata in drugih materialov, ki se večkrat ustavljajo neposredno pod pokrovi teh hidrantov.

PGD Zagradec bo do nadaljnjega ENKRAT LETNO SAMO PREGLEDOVALO OBA HIDRANTNA SISTEMA IN SPOROČALO NAPAKE PRISTOJNIM NA JKP IN KS, saj za vzdrževanje hidrantnih omaric DRUŠTVO NI POOBLAŠČENO.  

Morebitne namerne poškodbe hidrantov in/ali pripadajočih omaric ter morebitne odtujitve posameznih delov (če imate dokaze), sporočite prav tako vzdrževalcu, nam pa v vednost.

 

Od tu naprej! PRISPEVEK JE PRIPRAVLJEN ZA OBJAVO V ZBORNIKU 70 LET PGD ZAGRADEC PRI GROSUPLJEM / 1946-2016

POŽARNI NAČRT S HIDRANTNIM OMREŽJEM IN DRUGIMI VODNIMI VIRIHidrantno omrežje za Lobček in Zagradec je vrisano v DOF 1:5000, ki ga hranimo v garaži gasilskega doma, objavljeno pa je tudi na spletni strani PGD Zagradec pri Grosupljem.

 

 

HIDRANTNO OMREŽJE V VASI ZAGRADEC PRI GROSUPLJEM

S5 Box