Tekmovanja članov

Člani A PGD Zagradec pri Grosupljem so se v soboto, 2. julija 2016 udeležili kar dveh tekmovanj:

- najprej v poznem popoldanskem času na športnem igrišču v Št. Juriju z mokro vajo z motorno brizgalno z zbijanjem dveh tarč, ki ga že  18. organizira PGD Ponova vas

- in nato še na nočnem tekmovanju v PGD Mestinje (malo pred Rogaško Slatino).

V Ponovi vasi so sicer vajo dokaj hitro izvedli (49 sekund), a so si nabrali kar nekaj kazenskih točk (25). Tako so zasedli 3. mesto. Prvi so bili domači ponovski gasilci (pretežno člani B), drugi pa člani PGD Radohova vas. Tekmovanja so se udeležili še člani ekipe iz prijateljskega društva PGD Dobravice - GZ Metlika, v kateri sta tekmovali tudi dve članici, pa PGD Spodnja Slivnica (tudi v tej ekipi je tekmovala ena članica), PGD Polica in PGD Veliko Mlačevo. Sodili so sodniki iz PGD Ponova vas, Radohova vas, Račna in Škocjan.   

V Mestinju je tekmovalo skupaj 13 ekip, zagraška ekipa pa se je uvrstila na 7. mesto, kar je glede na zagrete štajerske gasilce dober rezultat. Tekmovali so dvakrat z Vajo z motorno brizgalno - suha izvedba, štel pa se jim je najboljši rezultat. Na tekmovanje v Mestinje so odšli takoj po razglasitvi rezultatov na ponovskem tekmovanju okoli 21. ure, v Mestinju pa so tekmovali kot zadnji nekaj pred polnočjo, razglasitev rezultatov je bila nekaj po 1. uri v nedeljo, domov pa so se VARNO vrnili malo pred 5. uro.

Bili pa so izredno lepo sprejeti, nad čemer so bili naši fantje navdušeni, pa še povabljeni so bili na eno tekmovanje v neposredno bližino*, a bomo (če se bodo za to odločili in če bodo zaradi dopustov kompletni) o tem poročali po tekmovanju.

Bravo, fantje za energijo, ki ste jo pokazali s tem!

* PRIPIS 20.7.2016

Na povabilo se niso odzvali, saj ekipe NISO MOGLI KOMPLETIRATI zaradi delovnih obveznosti nekaterih, pa tudi zaradi dopustovanja.  

S5 Box