Nagovor predsednika

Spoštovane članice in spoštovani člani društva, dragi prijatelji gasilstva!

Prostovoljno gasilsko društvo Zagradec pri Grosupljem spada med manjša gasilska društva I. kategorije, ki skupaj z ostalimi 17 društvi sodeluje v Gasilski zvezi Grosuplje. Trenutno društvo šteje 87 članov in članic skupaj z gasilskim podmladkom. V vseh letih delovanja od ustanovitve leta 1946 do decembra 2015 pa je bilo v društvo včlanjenih 232 članov.

ZAGRAŠKA GASILSKA IN DRUGA ZGODOVINA

Društvo je bilo ustanovljeno kmalu po drugi svetovni vojni, ko je tisto noč po prvih volitvah, 11. 11. 1945, nekdo namerno zažgal večnamensko kmečko Jakopovo poslopje (kašča, senik, pod in lopa). Nato se je zbralo na pobudo štirih starejših gospodarjev še 22 mladih članov in 6 članic 6. julija 1946 na ustanovnem občnem zboru in kar precej let delalo na več področjih. Je pa bilo v tistem trenutku še več drugih razlogov, kar boste lahko razbrali s pozornim prebiranjem ostalih prispevkov.

Naj pa dodam, da je poleg osnovne gasilske zgodovine naše območje zelo bogato s splošno zgodovino vse od pradavnine. Pri tem pa hkrati ob gasilski zgodovini ugotavljamo še, da so člani skrbeli ves čas obstoja društva za vrsto drugih dejavnosti v kulturi, cestni, komunalni in ostali gospodarski infrastrukturi, sodelovali so v Krajevni skupnosti Mlačevo in občini Grosuplje, pri reševanju ekoloških problemov, poskrbeli pa so tudi za druženje.

DANES IN V PRIHODNJE

Iz arhiva in drugih zapisov lahko tudi razberemo, da članstvu v 70-letni zgodovini ni bilo nič  »prinešeno na krožniku«. Zgodovina društva je bila zelo pestra, včasih nepredvidljiva, mnogokrat uporna, sem ter tja celo bojevita, a plemenita. Vse je bilo treba večkrat dobro premisliti in pljuniti v roke. Priznati pa moramo, da se je v vseh teh letih zgodilo tudi nekaj takih dogodkov, ki si jih ne bi želeli. A za »nazaj se zgodovine ne da popravljati.« Vedno pa so se našli ljudje znotraj in zunaj članstva, ki so delo društva podpirali na različne načine, ga gradili, dopolnjevali z idejami, talenti, znanjem, z delom … in pripravljenostjo pomagati bližnjemu, čemur je naše delo več ali manj v celoti posvečeno.

Zato se tudi danes v gasilskem domu poleg gasilstva še vedno dogajajo tudi številne druge dejavnosti. In še vedno se srečujemo (kot v preteklosti) zdaj z veselimi, zdaj z žalostnimi trenutki. Včasih se nam že zazdi, da je morda nastopilo obdobje »dobrih letin«, pa pridejo »suhe krave« …

Zagraški gasilci smo kljub vsemu še vedno dejavni in poleg povezovanja z ljudmi dobre volje skrbimo za dobro pripravljenost operativne skupine, kar nedvomno kaže tudi uradna evidenca SPIN udeležb na intervencijah naše operativne skupine od leta 2005 naprej, ko smo trenutno na 8. mestu med vsemi 18 društvi v zvezi, med društvi 1. kategorije pa smo celo na 5. mestu ali v prvi tretjini.

Zato lahko rečemo, da društvo živi in se predvsem zanaša na lastne sile. Prepričani smo, da bo tako živelo tudi v prihodnje, saj ljudi, ki v srcu dobro mislijo in jim je humanitarnost poslanstvo, ni težko povezati. Hkrati ugotavljamo, da se število intervencij povečuje, prav tako obseg dela gasilcev in da so intervencije vedno bolj zahtevne. Poleg tega imamo iskren namen posvetiti več pozornosti življenju in varnosti v vaseh, sobivanju s sosedi in okolico ter okoljski problematiki.

Predsednik PGD Zagradec pri Grosupljem Matic Miklič 

S5 Box