Ostalo
Razvoj gasilstva v današnji Gasilski zvezi Grosuplje
Sobota, 21 May 2016

Gasilstvo od konca 19. stoletja v prostoru današnje GZ Grosuplje, velike nesreče in odzivi, spreminjanje gospodarskih in družbenih razmer ter še nekateri drugi pomembnejši dogodki


Preberi več
GASILSTVO V SLOVENIJI OD LETA 1945
Sobota, 21 May 2016

Nekaj vzporednic na Slovenskem v času delovanja PGD Zagradec pri Grosupljem


Preberi več
Zagraško-radensko polje
Torek, 22 March 2016

Za uvod

Že iz tega zapisanega naslova boste lahko zaslutili, da se s tem območjem več kot pol stoletja dogaja nekaj nenavadnega. Strinjam pa se, da bi tu moralo biti veliko lepih fotografij in besedilo, ki bi kar vrelo od navdušenja nad naravo.

In zares je (bilo) lepo to kraško polje, ki tudi Radensko nikoli prej ni imelo v svojem imenu, pač pa le vrsto večjih ali manjših ledinskih imen, pa sem in tja kakšno poimenovanje po Mlačevcih, Slivničanih, Predolcih, Radenčanih, Zagradčanih in Žalcih, ki so bili lastniki v tem prostoru, nekateri že davno pred zemljiško odvezo, drugi pa pozneje. Več kompleksov pa so imeli še po drugi svetovni vojni v skupnem vaškem koriščenju, podobno kot na primer vaške komunščine.

Ljudje, ki so tisočletja živeli tukaj, so dobro poznali to naravo, vse njene prednosti in muhavosti. Poplave so bile skoraj vsako leto dvakrat – spomladi in v jeseni. Zato tega območja niso gnojili, saj gnoja niso imeli dovolj niti za na njive. Večino parcel so kosili le enkrat in še to precej pozno. Vedeli so tudi, da je treba pokošeno najmanj v treh dneh pospraviti.

Nobene, pa prav nobene, hiše niso zgradili nikoli tako nizko, da bi jo tudi zelo visoka voda poplavila - morda kakšno leseno gospodarsko poslopje, ali pa prostore, ki jih niso rabili za stanovanja? Bilo pa je na vseh vodotokih, ki so vijugali na tem območju, veliko mlinov in žag – v letu 1943 skupaj kar 29 v Grosupeljski kotlini. Nedvomno so poleg vrste meandrov in okljukov na potokih veliko pripomogli k upočasnjevanju poplavljanja.

Glede na to, da je to območje zdaj že štiri leta razglašeno za krajinski park, in zato, ker je iz Krajevne skupnosti Mlačevo na koncu ob določitvi meje tega območja ostala samo vas Zagradec v krajinskem parku, ostale tri pa ne, ga bom v tem prispevku imenoval Zagraško polje do meje s k.o. Račna, celega pa kar Zagraško-radensko polje. Pri nizanju zemljepisnih značilnosti se bom v nadaljevanju ustavil samo nekoliko na najbolj izpostavljenih področjih, ki veljajo za to območje in bližnjo vplivno okolico, kot so:


Preberi več
Kultura
Četrtek, 10 March 2016

V tej rubriki posvečam nekaj besed kulturnim dejavnostim, ki so se prav tako odvijale v gasilskem domu ali pa smo bili celo gasilci pobudniki, a niso bile izključno povezane samo z gasilstvom.

Že ob sami ustanovitvi društva so člani začeli z igranjem gledaliških iger, vendar je bil osnovni namen te dejavnosti zagotavljanje sredstev za delovanje gasilskega društva oziroma takrat poimenovane prostovoljne gasilske čete. Pozneje se je predvsem gledališka dejavnost precej razširila in je trajala do začetka osemdesetih let prejšnjega stoletja. Na odru v gasilskem domu so zaigrali veliko gledaliških iger in organizirali precej drugih vaških prireditev in srečanj. Vsako leto pa so organizirali tudi veselice in postavili vsaj 25 m visoke mlaje.

Poleg gledaliških dejavnosti so bili organizirani različni sestanki v gasilskem domu ob organizaciji postavitev spominskih obeležij, obnove podružnične cerkve ter kapelic in križev na Lobčku, Plešivici in v Zagradcu. Nekajkrat nas je obiskala Podružnična osnovna šola Žalna, ki je pripravila različna kulturna presenečenja. Mladi s(m)o večkrat organizirali razne proslave in plese. V gasilskem domu so imele vaje tudi glasbene skupine. K tem je treba dodati tudi nekatere posameznike, ki so se predvsem lotevali igranja različnih glasbenih instrumentov in prepevanja ter se pri tem občasno tudi združevali v različno dolgo delujoče glasbene skupine.

Zadnjih nekaj let pa nas redno obišče s svojimi predstavami Gledališče pod mostom iz PGD Velika Loka.  


Preberi več
O NAŠIH KRAJIH
Ponedeljek, 29 February 2016

Od pradavnine DO 'GRADCA'

Širše območje naših krajev so ljudje poselili že zelo zgodaj. Območja boštanjskega holma in nad železniško postajo Veliko Mlačevo proti Brezju, vas Spodnja Slivnica, Gradišče nad vasjo in Zavrha, pa Kopanja, Limberka, Starega gradu nad Čušperkom in Ilove Gore ter Gatine, Plešivice in Žalne, so bila že močno poseljena v halštatski in latenski dobi (od 800 - 100 let pred Kristusom). Italsko-panonska meja je tekla čez Slivniško Gradišče in tako delila ilirska plemena na Labotice na severu in Japode na jugu. Ko so prostor zasedli Rimljani, so nekdanja ilirska naselja preimenovali, da so nato zvenela bolj rimsko, plemena pa so razdelili v province.


Preberi več

Na spodnjih povezavah si lahko pogledate videoposnetek ter kaj so spregovorili in zapisali o praznovanju 70-letnice PGD Zagradec pri Grosupljem   

- NA SPLETNI STRANI OBČINE GROSUPLJE 

http://www.grosuplje.si/novice/70-let-prostovoljnega-gasilskega-drustva-zagradec-pri-grosupljem.html

- NA RADIU ZELENI VAL  

http://www.zelenival.com/70-let-pgd-zagradec-pri-grosupljem/

- POSNETEK PARADE IN PROSLAVE 70 LET PGD ZAGRADEC, avtor Brane Petrovič 

https://www.youtube.com/watch?v=hf59RjfhG08

S5 Box