Razno

V TEM PRISPEVKU OD ZAČETKA LETA 2015 NIZAMO PREGLED POMEMBNEJŠIH DOGODKOV ZA PGD Zagradec pri Grosupljem.

Opravila kot so čiščenja vozila, prostorov in urejanje okolice gasilskega doma ter druge administrativne zadeve tajnika, blagajnika, skrbnika internetne strani in dopolnjevanje internetne strani ne beležimo. administrator

 2017

januar 2017 - Vaje v HSSV za Zimsko ligo GZ Slovenije.

januar - februar 2017 - Nadaljevanje gradnje na podstrehi.

20. 1. 2017 - Seja UO GZ Grosuplje - udeležba J.M.

21. 1. 2017 - Tekmovanje v hitrem spajanju sesalnega voda v Staršah - GZ Ptuj

28. 1. 2017 - Tekmovanje v hitrem spajanju sesalnega voda v Mirni - GZ Trebnje

31. 1. 2017 - Razširjena seja upravnega in nadzornega odbora.

3. 2. 2017 - Občni zbor PGD Veliko Mlačevo - udeležba J.M. 

11. 2. 2017 - Tekmovanje v hitrem spajanju sesalnega voda v Keblu - Slovenska Bistrica. 

18. 2. 2017 - Tekmovanje v hitrem spajanju sesalnega voda v Zalogu pri Cerkljah - GZ Kranj.

11. 3. 2017 - Tekmovanje v hitrem spajanju sesalnega voda v Žažarju - GZ Vrhnika.

14. 3. 2017 - Seja upravnega in nadzornega odbora - priprava občnega zbora

15. 3. 2017 - Intervencija: Travniški požar Radensko polje

18. 3. 2017 - Tekmovanje v hitrem spajanju sesalnega voda v Šmartno pri Litiji - GZ Litija.

25. 3. 2017 - Občni zbor PGD Zagradec pri Grosupljem

? - Intervencija: Travniški požar Radensko polje

29. 4. 2017 - Maša v čast sv. Florijanu - organizator Veliko Mlačevo

13. 5. 2017 - Orientacija v PGD Malo Mlačevo - udeležba pionirji in pionirke - 3. mesto

18. 5. 2017 - Postavljanje mlajev članici Ani Kastelec

20. 5. 2017 - Udeležba na proslavi v PGD Luče in prevzem novega GV.

27. 5. 2017 - Meddruštveno odprto tekmovanje v PGD Ivančna Gorica - člani A - vaja z MB. 

27. 5. 2017 - Meddruštveno odprto tekmovanje v PGD Ribnica - člani A - hitro spajanje sesalnega voda.

25. 6. 2017 - Udeležba na otvoritvi gasilskega doma v Škocjanu pri Turjaku.

8. 7. 2017 - Meddruštveno odprto tekmovanje v hitrem spajanju sesalnega voda - PGD Dekani - GZ Koper.


2016

9. 1. 2016 - Operativna vaja v Grosupljem na Taborski - opuščena stavba GPG (9 članov - nadzor in instrukcije operativni člani PGD Grosuplje).

16. 1. 2016 - Kopalniški izlet za tekmovalni ekipi mladincev in pripravnic ter pogostitev s pizzo.

januar - april 2016 – Del montaže nosilne konstrukcije, paropropustne folije, izolacije, knaufa in elektro instalacij na približno polovici podstrehe.

19. 1. 2016 - Seja upravnega in nadzornega odbora - priprava poročil, povabila častnim gostom in dogovori z donatorji praznovanj, imenovanje urednika in uredniškega odbora, zadolžitve posameznikov za dogovore z nastopajočimi in glasbeniki. 

24. 1. 2016 - Prevoz MB v servis Žunkovič - Miklavž na Dravskem polju.

24. 1. 2016 - Tečaj v Ribnici - Grega Kastelec

29. 1. 2016 - Udeležba na seji UO GZ Grosuplje

10. 2. 2016 - Seja UO, NO in uredniškega odbora

19. 2. 2016 - Dostava še druge polovice knauf plošč in drugega materiala za gradnjo na podstrehi

19. 2. 2016 - Čiščenje prostorov in priprava za občni zbor

20. 2. 2016 - Občni zbor

5. 3. 2016 - Kot delegat na občnem zboru PGD Šmarje-Sap.

15. 3. 2016 - Seja UO, NO in uredniškega odbora.

25. 3. 2016 - Udeležba 4 članov na pogrebu Alojza Sluge, člana PGD Veliko Mlačevo.

5. 4. 2016 - Delovna akcija / podstreha in urejanje arhiva.

12. 4. 2016 - Delovna akcija / čiščenje prostorov gasilskega doma.

15. 4. 2016 - Udeležba na skupščini GZ Grosuplje (potrjeno investicijsko vzdrževanje/sofinanciranje gradnje na podstrehi).

19. 4. 2016 - Delovna akcija 

22. 4. 2016 - Oddaja vsega gradiva za zbornik v PDF oblikovanem formatu vključno z zalisti in naslovnico za tisk.

23. 4. 2016 - Vaška čistilna akcija

23. 4. 2016 - 105 let PGD Račna - udeležba dveh članov

26. 4. 2016 - Delovna akcija / sestanek

3. 5. 2016 - Delovna akcija / razširjena seja UO

6. 5. 2016 - Zbornik natisnjen in vezan.

6. 5. 2016 - Priprave prireditvenega prostora

7. 5. 2016 - Priprave prireditvenega prostora (glede na slabo vreme popolna sprememba prireditvenega prostora, napenjanje ponjav za streho ter ostale prilagoditve)

7. 5. 2016 - Najprej sv. Maša v čast sv. Florijanu v cerkvi sv. Martina pod Boštanjem, ob 18. uri, nato parada ob 19:30 ter PROSLAVA. Po proslavi pogostitev gostov, gasilcev, obiskovalcev in sodelujočih v pripravi in v programu.

8. 5. 2016 - Pospravljanje prireditvenega prostora.  

15. 5. 2016 - Udeležba treh ekip mladih gasilcev na gasilski orientaciji v Lučah.

- pionirji – 10. mesto od 20 ekip,

- pionirke – 4. mesto od 6 ekip,

- mladinci – 3. mesto od 14 ekip

22. 5. 2016 - Člani A - pokalno tekmovanje GZS v Kamencah - GZ Novo mesto - 18. mesto od skupaj 19 ekip.

28. 5. 2016 - Člani A - meddruštveno odprto tekmovanje PGD Ivančna Gorica (Hudo) - GZ Ivančna Gorica - 2. mesto od 11 ekip.

2. 6. 2016 - Razširjena seja UO in NO, na kateri je bila sprejeta odločitev, da tekmovanje za Lambergov pokal z veselico BO.

4. 6. 2016 - Člani A -  pokalno tekmovanje GZS Hajdoše - GZ Ptuj – 17. mesto od 21 ekip.

4. 6. 2016 - Udeležba na prevzemu in blagoslovu nove motorne brizgalne v PGD Luče.

18. 6. 2016 - Člani A -  pokalno tekmovanje GZS - Ormož/Gasilska zveza Ormož

19. 6. 2016 - Člani A -  meddruštveno tekmovanje Napad na rdečega petelina, PGD Veliko Mlačevo - 1. mesto

2. 7. 2016 - Člani A - Odprto meddruštveno tekmovanje za pokal Tabor (PGD Ponova vas na igrišču v Št. Juriju) 

2. in 3. 7. 2016 -  Odprto meddruštveno nočno tekmovanje PGD Mestinje pri Rogaški Slatini – nočno tekmovanje.

8. 7. 2016 - Udeležba na pogrebu gasilca Milana Piškurja iz PGD Luče. 

22. in 23. 7. 2015 - Izlet, ogled športnega dogodka, koncerta in kopanje tekmovalne ekipe člani A v Umag in Portorož. (člani so sami pokrili vse stroške).

4. 8. 2016 - Razširjena seja UO in NO za pripravo tekmovanja in veselice.

11., 18., 25. in 26. 8. 2016 - Delovne akcije in sestanki za pripravo tekmovanja in veselice, nadaljevanje gradnje na podstrehi.

27. 8. 2016 - Zabavno tekmovanje in veselica z ansamblom Divja kri.

28. 8. 2016 - Pospravljanje prireditvenega prostora in plakatov, transparentov.

9. 9. 2016 - Hitro spajanje sesalnega voda v Čušperku - udeležba člani A, 2. mesto.

10. 9. 2016 - 90 let PGD Stična - udeležba Jože Miklič kot osebno povabljen gost.

11. 9. 2016 - Srečanje in vodne igre gasilske mladine GZ Grosuplje v Zagradcu. 

25. 9. 2016 - Nenapovedana vaja na kresišču v Boštanju. 

1.10. 2016 - Občinsko gasilsko tekmovanje v Grosupljem / člani A PGD Zagradec pri Grosupljem 2. mesto 

oktober - Priprave na vaje v "zimski ligi".

22. 10. 2016 - Hitro spajanje sesalnega voda v Krkavčah/Primorska - 1.krog

oktober - Nadaljevanje gradnje na podstrehi.

19. 11. 2016 -  Hitro spajanje sesalnega voda v Šmartnem pri Litiji.

30. 11. 2016 - Razširjena seja UPRAVNEGA in NADZORNEGA ODBORA 

10. 12. 2016 - Hitro spajanje sesalnega voda v Naklem - 3. mesto od 12 ekip.

18. 12. 2016 - Raznašanje koledarjev po Lobčku in Zagradcu.

22. 12.2016 - Udeležba dveh članov na seji upravnega odbora GZ Grosuplje.

23. 12. 2016 - Udeležba člana UO na seji sveta KS Mlačevo.

25. 12. 2016 - Nekaj članov se je udeležilo božičnega pohoda iz Čušperka na Stari grad.

-----------

2015

12. 2. 2015 - Udeležba na seji UPRAVNEGA ODBORA GZ Grosuplje

15. 2. 2015 - Nabava 3 paradnih oblek in nekaj dodatnih srajc

21. 3. 2015 - Udeležba na občnem zboru PGD Št. Jurij

26. 3. 2015 - Pripravljalna seja UPRAVNEGA IN NADZORNEGA ODBORA TER KOMISIJ za občni zbor PGD Zagradec pri Grosupljem

28. 3. 2015 - Občni zbor PGD Zagradec pri Grosupljem

18. 4. 2015 - Udeležba na občnem Zboru PGD Grosuplje - poročilo o zborniku za 105 letnico

24. 4. 2015 - Udeležba na skupščini Gasilske zveze Grosuplje

25. 4. 2015 - Vaška in gasilska čistilna akcija

2. 5. 2015 - Udeležba na Florijanovi maši v Veliki Loki

16. 5. 2015 - Seja upravnega in nadzornega odbora PGD Zagradec pri Grosupljem

29. 5. 2015 - Slavnostna seja PGD Velika Loka

30. 5. 2015 - Udeležba na 90-letnici PGD Velika Loka  

6. 6. 2015Udeležba ekipe mladincev in gasilk pripravnic na občinski orientaciji na Veliki Ilovi Gori

6. 6. 2015 - Udeležba na pogrebu člana PGD veliko Mlačevo Martina Stanjka

8. 6. 2015 - Intervencija Sp. Blato

13. 6. 2015Udeležba ekipe mladincev in ekipe gasilk pripravnic na regijski orientaciji v Stični

21. 6. 2015Udeležba članov A na tekmovanju - suha vaja z MB na Hudem - GZ Ivančna Gorica

2. 7. 2015 - Seja UPRAVNEGA ODBORA GZ Grosuplje

3. 7. 2015 - Udeležba članov A na tekmovanju za pokal Tabor - PGD Ponova vas - tekmovališče Št. Jurij - 2. mesto

12. 7. 2015 - Fotografiranje strojnega parka v GZ Grosuplje za zbornik

15. 7. 2015 - Fotografiranje upravnega odbora in poveljstva GZ Grosuplje 

16. 7. 2015Razširjena seja UPRAVNEGA in NADZORNEGA odbora PGD Zagradec pri Grosupljem kot prvi delovni sestanek za pripravo tekmovanja v vlečenju gasilske C cevi za Lambergov pokal in veselice z ansamblom Divja kri

18. 7. 2015Udeležba na proslavi 90-letnice PGD Polica 

20., 21. in 23. 7. 2015 - Usposabljanje za gašenje požarov v naravnem okolju

30. 7. 2015 - Fotografiranje komisije za članice v GZ Grosuplje

5. 8. 2015 - Delovni sestanek za pripravo prireditve

6. 8. 2015 - Postavljanje mlajev članici Špeli Kastelic

8. 8. 2015 - Šranganje

8. 8. 2015 - Udeležba članov na tekmovanju Napad na rdečega petelina na Velikem Mlačevem - mokra vaja z MB - 1. mesto

13. 8. 2015 - Delovna akcija, priprava materialov za označevanje parkirišča, tekmovališča, plakatiranje in drugo oglaševanje ter delovni sestanek

20., 21., 22., 23., 27. in 28. 8. 2015 - Delovne akcije

29. 8. 2015 -  Priprava in izvedba prireditve

30. 8. 2015 - Pospravljanje, piknik

3. 9. 2015 - Pogreb veterana Alojza Novljana, krajši dogovor o obračunu veselice po prejemu in plačilu vseh računov

11. 9. 2015 - Hitro spajanje sesalnega voda v Čušperku - člani A - 4. mesto

12. 9. 2015 - Občinsko gasilsko tekmovanje v Zagorici GZ Dobrepolje - člani A - 4- mesto

19. 9. 2015 - Državno tekmovanje v orientaciji - mladinci PGD Zagradec pri Grosupljem 6. mesto od 35

29. 9. 2015 - Seja uredniškega odbora za zbornik ob 60-letnici GZ Grosuplje

30. 9. 2015 - Seja upravnega odbora GZ Grosuplje

10. 10. 2015 - Izdelava zbornika 60-let povezovanja, zaupanja, sodelovanja in prijateljstva ob 60-letnici delovanja GZ Grosuplje (urejanje, fotografiranje, novinarstvo, oblikovanje) - predaja v tiskarno v formatu PDF - hight quallity 320 A4 strani  

11. 10. 2015 - Izmere knaufa, izolacije in pripadajočega ostalega materiala za izdelavo podstrešja na gasilskem domu za vaje v slabem in zimskem vremenu ter športne dejavnosti  

15. 10. 2015 - Udeležba na poveljstvu GZ Grosuplje - priprava proslave 60-letnice GZ Grosuplje (redarstvo in udeležba) in izvedba kompleksnih meddruštvenih vaj po skupinah (za PGD Zagradec še Mali in Veliko Mlačevo ter Gatina)

15. 10. 2015 - Razširjena seja upravnega in nadzornega odbora ter operative

17. 10. 2015 - Proslava 60 letnice GZ Grosuplje - urejanje prometa in udeležba s praporom

22. 10. 2015 - Intervencija Spodnje Blato

23. 10. 2015 - Nabava knaufa, profilov in izolacije za izdelavo približno polovico podstrehe

6. 11. 2015 - Vaja na ravni Gasilske zveze Grosuplje VIHAR, v kateri je sodelovalo vseh 18 društev   

26. 11. 2015 - Seja UO in NO

2. 12. 2015 - Pogreb Jožeta Brlana - PGD Velika Loka, nekdanji poveljnik ObGZ Grosuplje 

15. 12. 2015 - Udeležba vodstva PGD Zagradec na seji upravnega odbora Gasilske zveze Grosuplje (odklonilno stališče vodstva GZ Grosuplje do kakršnegakoli (so)investiranja pri delovanju PGD Zagradec.

17. 12. 2015 - Seja upravnega in nadzornega odbora PGD Zagradec, predbožično srečanje 

20. 12. 2015 - Volišče ob referendumu

27. 12. 2015 - Raznašanje koledarjev

31. 12. 2015 - Silvestrovanje mladih gasilcev PGD Zagradec pri Grosupljem

S5 Box